42611_635380754028476987_s

تاکنون به پیام نقاشی های کودکتان فکر کرده اید،هر چیزی که در نقاشی کوک وجوددارد حاوی یک پیام است و مفهوم خاصی را دربردارد.حتی برخی از این نقاشی ها شخصیت وی درآینده را نشان می دهد

شاید در ابتدا نقاشی های کودکان بی معنی باشد اما کم کم مهارت نقاشی های آنها زیاد می شود و از روی خطوط و نقاشی های آنها می توان به شخصیت شان پی برد.

نقاشی ها در واقع دنیای درونی کودکان می باشند و نکات گوناگونی در نقاشی های کودکان وجود دارد که می توانند مفهوم خاصی داشته باشند. 

بررسی ها نشان می دهند، کودکانی که هنگام نقاشی کردن از مواد رنگی های متنوع  و متفاوت در نقاشی‌هایشان استفاده نمی‌کنند غالبا افرادی کم و پر اضطراب و پریشان در آینده  و بزرگسالی  خواهند بود این در حالی  است که والدین در این گونه موارد باید  با آشنا کردن  کودکانشان با  رنگ های مختلف آنها را تشویق و ترغیب به استفاده از رنگ های مختلفی در نقاشی  هایشان کنند.

گفتنی  است، کودکانی که بیشتر علاقه به کشیدن طبیعت و اعضای خانواده خود دارند نشان دهنده میزان قدرت در آنهاست این کودکان در آینده افرادی شجاع و با احساساتی پرورش می یابند و والدین برای تقویت هوش و استعدادهای آنها باید آموزش نقاشی های دیگر را نیز به آنها آموزش دهند.

نتایج مطالعات نشان می دهند،‌کشیدن  حیوانات به نوعی بیانگر خشم در کودکان ایست که این گونه کودکان اغلب ناآرام هستند و در مواردی نیز و پیش فعالی شدید در آنها دیده می شود.