پژوهشگران آمريكايي در گزارش جديدي هشدار دادند كه حتي آنتي بيوتيك‌هايي كه به ظاهر بي‌ضرر و خفيف به نظر مي‌رسند ممكن است به شدت، تعادل ميكروب‌هايي را كه در روده زندگي مي‌كنند، آشفته كرده و بر هم بزنند و پيامدهاي غيرقابل پيش بيني براي سلامت بدن به همراه داشته باشند

به گزارش دکتر سلام به نقل از ايسنا، پژوهشگران آمريكايي در گزارش جديدي هشدار دادند كه حتي آنتي بيوتيك‌هايي كه به ظاهر بي‌ضرر و خفيف به نظر مي‌رسند ممكن است به شدت، تعادل ميكروب‌هايي را كه در روده زندگي مي‌كنند، آشفته كرده و بر هم بزنند و پيامدهاي غيرقابل پيش بيني براي سلامت بدن به همراه داشته باشند.

بر اساس آزمايشاتي كه روي سه زن شركت كننده انجام شد، محققان متوجه شدند: داروي آنتي بيوتيك موسوم به «سيپروفلوكسياسين» كه به اين شركت كنندگان داده شده بود به طور كامل تمام جمعيت باكتري‌هاي مفيد موجود در دستگاه گوارش آنها را سركوب مي‌كند و حداقل در يكي از اين زنان ماه‌ها طول كشيد تا دوباره وضعيت معده و روده‌ها به حالت عادي و طبيعي بازگردد.

به گزارش شبكه خبري ان بي سي، اين پژوهش كه در نشريه دستاوردهاي آكادمي ملي علوم آمريكا به چاپ رسيده تاييدي مستدل به اين باور معمول است كه آنتي بيوتيك‌ها مي‌توانند ميكروب‌هاي زنده و مفيد را در بدن تخريب كنند. اين يافته هم چنين ايده رشد و گسترش محصولات پروبيوتيك مثل ماست حاوي كشت‌هاي زنده باكتريايي را تقويت مي‌كند.

به گزارش ايسنا، مطالعات بيشتر و بيشتر همگي تاييد مي‌كنند كه انسانها و حيوانات و موجودات زنده ديگر رابطه همزيستي با ميكروب‌ها دارند. ميكروب‌هاي موجود در روده‌ها به هضم غذا كمك مي‌كنند و باكتري‌هاي مفيد مي‌توانند فضا اشغال كرده و باكتري‌هاي مضر را دور كنند.