سیستم ایمنی بدن

اگر سیستم ایمنی بدن افراد قوی باشد می تواند در مقابل انواع بیماری ها از خود مقاومت نشان دهد و در درمان بیماری تاثیر زیادی داشته باشد. در این مقاله از دکتر سلام راه مقابله بدن با بیماری ها را آماده کرده ایم. پیشنهاد ما این است که حتما این مقاله را مطالعه کنید و از دست ندهید. با ما همراه شوید.

در صورتي که افراد داراي قدرت و انرژي کافي باشند مي توانند در برابر انواع بيماري ها مقاومت کرده و آنها را از بين ببرند و هر چه توانايي بيشتر باشد مريضي و بيماري در بدن کمتر باقي مي ماند و زودتر بهبودي حاصل مي شود و هر چه بدن ضعيف تر باشد ممکن است بيماري به رشد و پيشرفت خود ادامه دهد و خطرناک مي شود و اغلب بيماري هاي بدخيم در اثر ضعف قدرت بدن ظاهر شده و پيشرفت آن ادامه مي يابد.

در هر مرحله اي از بيماري قبل و يا بعد از ظاهر شدن بيماري مشخصي بايد قدرت خود را افزايش داده که افراد داراي قدرت روحي و بدني کافي قادرند در مرحله ابتدايي بيماري را از بدن خارج نمايند و آنهايي که انرژي لازم را براي دفاع ندارند بيماري ها در بدن پيشرفت مي کنند و آنهايي که داراي روح قوي و مغز توانا هستند حتي راه مبارزه را نيز بهتر تشخيص مي دهند و افراد قدرتمند داراي راه دفاعي بهتري را انتخاب مي نمايند و زودتر افراد را از شر بيماري ها خلاص مي نمايند. و بنابراين هم براي دفاع و هم براي مقاومت در برابر بيماري هاي خطرناک انرژي عامل مهمي محسوب مي شود.

کسب انرژي از منابع مختلف در هر زمان لازم است و آنهايي که نمي توانند به موقع نيرو به دست آورند در مقابل انواع بيماري ها ناتوان مي مانند و امراض اين افراد را بايد توسط دارو و انواع وسايل ديگر درمان کرد و کسب انرژي در زمان سلامت و محيط سالم بهتر قابل انجام است و زمان ناتواني کسب انرژي مشکل بوده و افراد هنگام بيماري از نظر انرژي ناتوان بوده و نمي توانند به خوبي نيرو به دست آورند و اغلب بيماري ها در زمان سالخوردگي ضعيف و کشنده مي باشند.

مبنع: آفرینش