بهداشت فردی و سلامت روانی باعث می شود افراد طول عمر بیشتری داشته باشند، این موضوع با تحقیق در خصوص ارتباط اعضای مختلف بدن و نقش سلامت قلب و مغز بر میزان عمر افراد مورد سنجش و بررسی انجام گرفت.اعضاي اصلي افراد بايد در حالت قدرت و تعادل قرار گيرند تا افراد بتوانند به خوبي زندگي کنند و با ديگران داراي ارتباط خوبي باشند و آنهايي که بيشتر به مغز و قلب و دستگاه جنسي انرژي ارسال مي نمايند و يا آنها را تقويت مي کنند تا مي توانند افراد را در برابر انواع مشکلات و بيماري ها مقاوم سازند. غذاهايي که داراي طبع گرم مي باشند و بيشتر در مناطق حاره و استوايي پرورش مي يابند و يا داراي رنگ قرمز و زرد مي باشند مي توانند نيروي بدن را افزايش دهند و يا مصرف انواع محصولات پر انرژي بدوا سيستم گوارشي و نسوج واطراف دچار حرارت و گرما شده و يا افزايش فعاليت مغز و بدن گرما و انرژي به طرف ساير اعضا ارسال مي شود و آنهايي که داراي فعاليت بيشتر مي باشند گرما در بدن آنها به طور يکنواخت در همه جا پراکنده مي شود و بدن دچار گرمي مي شود و آنهايي که داراي طبع سرد مي باشند اگرچه غذاهاي پر انرژي و گرم مصرف نمايند به دليل حرکت کند خون در بدن حرارت در تمام نقاط بدن به طور يکنواخت پراکنده نمي شود بنابراين حرکت و فعاليت و مصرف غذاهاي پر انرژي و کم حجم مي تواند انرژي ظاهرا از اعضاي اصلي براي زنده ماندن قلب مهم ترين است و مغز و اعصاب نيز براي کنترل قلب و نسوج ديگر اصلي است و هنگامي که انرژي و توانايي اين اعضا نقصان مي پذيرد افراد به مرگ نزديک مي شوند بنابراين بدوا بايد نيروي بيشتري به مغز و قلب ارسال داريم و سپس ساير اعضا را نيز مورد توجه قراردهيم.

نويسنده : دکتر نجم الدين حاجي سيدحسني

گرد آورنده : محمد تقي اشتري دليوند

منبع/آفرینش