26

این دو نفر ایرانی صاحب نادرترین نوع خون در دنیا هستند  و به 22 نفری که در کل دنیا فقط این گروه خونی را دارند ملحق شدنداین افراد باید در صورت نیاز حتما خون سازگار خودشان را دریافت کنند.

مدیر طرح ملی خون‌های نادر از کشف گروه خونی بسیار نادر «RH NULL» در بین دو نفر از ایرانیان خبر داد.

 

مصطفی مقدم از کشف گروه خونی بسیار نادر «RH NULL» در کشور خبر داد و گفت: در بین ۲۲ نفری که در دنیا این گروه خونی نادر را دارند به تازگی ۲ نفر در ایران شناسایی شدند که این گروه خونی نادر را داشته‌اند.

وی افزود: تاکنون ۱۳ نوع گروه خونی نادر در ایران شناسایی شده است.

مقدم ادامه داد: افرادی که این گروه خونی را دارند، مبتلا به سندروم RH NULL می‌شوند و در طول عمر خود کم‌خونی مزمن خواهند داشت. این افراد باید در صورت نیاز حتما خون سازگار خودشان را دریافت کنند.

مدیر طرح ملی خون‌های نادر از ماه جاری گروه خونهای نادر ایران در بانک اطلاعاتی خون‌های نادر دنیا قرار گرفت.

وی ادامه داد: اکنون در منطقه آسیایی فقط ایران ،ژاپن و چین این امکان را دارند و تمام کشورهای جهان از طریق این بانک دسترسی به گروههای خونی نادر خواهند داشت.

مقدم گفت: به این ترتیب خدمات ما بین‌المللی می‌شود و امکان دریافت و ارسال خون‌های نادر که مورد نیاز بیماران است بین کشورهای عضو میسر می شود.