saratane-sine

پژوهشگران گزارش دادند که کاهش استفاده از کربوهیدرات قادر است ریسک  عود سرطان  سینه  را در خانمهایی که بافت تومور آنها برای گیرنده ی IGF-1مثبت است، کاهش دهد.

 در این تحقیق با یک رویکرد غیرمعمول  دانشمندان به ارزیابی ترکیب دو عامل در رشد تومور سرطانی پرداختند: مصرف کربوهیدراتها  و وضعیت گیرنده ی IGF-1.

 این تحقیق برای بررسی تأثیر فعال سازی محور انسولین/ فاکتور رشد شبه انسولینی بر سرطان  پستان انجام گردید.

 محققین  کالج Dartmouthدریافتند  که کاهش مصرف کربوهیدرات می تواند به کاهش عود  سرطان پستان در زنانی که بافت تومور آنها دارای  گیرنده ی IGF-1بوده است، کمک کند. نتایج این تحقیق در مجله ی  Cancer Epidemiology Biomarkers & Preventionمنتشر گردید.

نویسنده ی مقاله Jennifer A.Emondاستاد گروه جامعه و پزشک خانواده درکالج دارتموت می گوید: تعداد بسیار زیادی تحقیق درباره ی شباهت مسیرهای بیولوژیکی زمینه  ساز چاقی، دیابت و خطر سرطان  منشتر شده است و شواهدی دال بر فعال شدن بیش از حد محورانسولین/ فاکتور رشد شبه انسولینی که موجب افزایش در دسترس بودن IGF-1درخون می گردد وجود دارد. وجود IGF-1درخون ممکن است با پروگنوز(پیش آگهی) ضعیف درمیان کسانیکه از سرطان  پستان جان سالم بدر برده اند ارتباط  داشته باشد.

گیرنده های IGF-1در بافت تومور پستان یافت شده است و بیان این  رسپتورها می تواند درمقاومت به درمان میان  افراد بقاء یافته از سرطان  سینه  نقش داشته باشد. از آنجائیکه رژیم غذایی می تواند بر فعالیت انسولین تأثیر گذارد محققین می خواستند بدانند آیا رژیم  غذایی می تواند بر پیش آگهی سرطان پستان بر اساس بیان گیرنده IGF-1در بافت اولیه ی  سرطان پستان تأثیر داشته باشد.

زنان شرکت  کننده در این تحقیق افرادی بودند که در یک  تحقیق بزرگتر  بنام سلامت  غذایی و زندگی زنان بین  سالهای  2001 تا 2007 شرکت  کرده بودند.

Emondمی گوید: ما دریافتیم بین افزایش عود سرطان پستان در زنانی که دارای گیرنده ی IGF-1در بافت تومور اولیه ی پستان بودند، ارتباط مثبتی وجود دارد ، این نتایج با نتایج سایر  تحقیقات  مطابقت داشت.

اما در این تحقیق برای اولین بار مشخص گردید که کاهش مصرف کربوهیدرات  با کاهش عود سرطان سینه در این زنان مرتبط می باشد. بنابراین  ممکن است  طراحی یک رژیم غذایی اختصاصی برای افراد  بقاء یافته  از سرطان سینه بر اساس خصوصیات مولکولی  تومور اولیه ی آنها مناسب باشد.

او می افزاید : تحقیقات  بیشتری برای تأیید  این یافته ها مورد نیاز است اما بقاء یافتگان  از سرطان  نباید درباره ی کاهش  چشمگیر مقدار کربوهیدرات  مصرفی خود بر اساس  این یافته ها نگران  باشند.

او گفت: هنوز سوالات بسیاری پاسخ داده نشده است از جمله چه انواعی از غذاهای حاوی کربوهیدرات  ممکن است مهمترین  غذاهایی باشند که باید مصرف آنها توسط این افراد محدود  شود.

مصرف غلات سبوس دار و محدود کردن انواع  غلات تصفیه  شده باید در الگوی غذایی گیاهی این نجات یافتگان  از سرطان پستان جایگزین گردد، همچنین باید مصرف سبزیجات  غنی از فیبر، حبوبات و میوه ها افزایش یابد و از خوردن غلات تصفیه شده، سبزیجات نشاسته ای و غذاهایی با شکر افزوده  بپرهیزند.

منبع-http://diabetestma.org