پیاده روی

معمولا بیشتر بیماری ها در اعضایی از بدن ایجاد می شوند که از نظر قدرت ضعیف می باشند. اعضای که از لحاظ نیرو و ترکیب اعضا در طول زندگی از آنان بسیار استفاده نشده است و آنهایی که بعضی از اعضا خود را تنبل نگه می دارند و یا بیشتر از حد از آن ها کار توقع دارند باعث ایجاد نارسایی در اعضا می شود.

ضعف و ناتواني زياد و عدم دريافت غذاي مناسب اعضا و يا انجام فعاليت زياد در يک عضو و نقصان مواد لازم و يا بيشتر از نياز تغذيه باعث بروز بيماري ها در عضو مربوطه مي شود که در صورت فعاليت بيشتر از اندازه و نقص غذاي مناسب و يا علل ديگر در مدت طولاني باعث بروز امراض خطرناک مانند سرطان و غيره مي شود که يکي از راههاي درمان بيماري خطرناک داشتن مقاومت کافي در مقابل اين امراض مي باشد و آنهايي که از اين بيماري ها مي ترسند و به انواع وسايل درمان متوسل مي شوند بايد دائما در کنترل باشند و اعمال مورد نياز را انجام دهند در غير اينصورت بيماري کشنده مي باشد ولي افرادي که به خود متکي مي باشند و از نيروي الهي کمک مي گيرند بهتر مي توانند در مقابل اين بيماري دوام آورده و آنهايي که خيلي به نيروي خلقت نزديک مي شوند حتي مي توانند خطرناک ترين بيماري ها را از پاي درآورند.

اشخاصي که در مقابل بيماري ضعيف و کم خطر با نيروي خود دفاع مي کنند و به آنها غلبه مي کنند کم کم نيروي دفاعي آنها قوي مي شود و ياس و نوميدي آنها کاهش مي يابد و در مواردي نيز مي توانند در مقابل بيماري هاي کشنده دوام آورده و برآنها غلبه کنند که البته تغذيه و کسب نيرو به راههاي گوناگون بسيار مهم و کارساز مي باشد.

افراد قبل از مقابله با انواع خطرناک و کشنده بايد اميدواري خود را به نيروي طبيعت از دست ندهند و بدانند با کوشش لازم مي توانند بر هر مشکل غلبه کنند.

منبع: آفرینش