kaheshe-vazne-elmi

زمانیکه  که انرژی استفاده شده  زیادتر از انرژی دریافتی باشد بدن از منابع ذخیره انرژی استفاده میکند..اگر کسی ۵۰۰ کالری انرژی کمتر استفاده  کند و رژیم غذایی مفید بجای آن وجود نداشته باشد بدن از انرژی ذخیره ای برای  از بین بردن نیازهای خود استفاده میکند که نتیجه  آن کاهش کم کم  وزن شخص است.هر شخص قادر است اندازه  مصرف انرژی خود را تقریبا کالری افزایش دهد.

توصیه میشود کاهش وزن به صورت تدریجی صورت گیرد.میزان کاهش وزن برای یک فرد بزرگسال در هفته حدود ۱تا ۲ پوند(۴۵۰ گرم) است.اگر شخص وزن خود را سریعا کاهش دهد ،این کاهش ابتدا در آب و الکترولیت ها رخ میدهد و چنانچه شخص جهت تامین انرژی بدن خود از چربی استفاده کند،حالت کتوز اتفاق میوفتد.

نخوردن غذا روش مناسبی برای کاهش وزن و همچنین چربی نیست..رژیم های غذایی که کربوهیدرات کمی دارند باعث هیپوگلیسمی و عدم تعادل مواد معدنی میشوند.به طور کلی استفاده از رژیم های پروتئین مایع هم توصیه نمیشود مگر در صورتی که میزان کافی پروتئین در غذاهای مصرفی وجود نداشته باشد.

منبع : مکس استار