bande-kafsh

چرخیدن زیاده از حد یاسر خوردن  پا به طرف داخل، شاید قوزکهایتان را ضعیف کرده و باعث شود که در حین راه رفتن پایتان پیج بخورد و درست نتوانید راه بروید

پوشیدن کفش‌هایی که محافظت صحیحی از قوزک دارند، مانند کفش‌های سبک high-top (نوعی کفش ورزشی ساق بلند) که قوزک را می‌پوشاند، می‌تواند به اصلاح این مشکل کمک کند، اما به جهت اینکه همیشه نمی‌توان کفش‌های ساق بلند پوشید، می‌توانید بند کفش‌هایتان را طوری ببندید که تا حدی از قوزکتان محافظت کند!

مرحله ۱

بند کفشتان را مثل معمول ببندید اما پیش از دو سوراخ آخر دست نگاه دارید. اگر بند کفشهای ورزشی را با دو سوراخ کنار هم در زبانه بالایی کفش می بندید، پیش از زبانه‌ی بالا بستن را تمام کنید.

مرحله ۲

بندها را ضربدری کرده و آنها را از زیر نخستین سوراخ رد کنید. بندها را بکشید و دیگر آنها را ضربدری نکنید.

مرحله ۳

هر بند را از رو از درون سوراخ دوم همان سمت رد کنید، بند سمت چپ را از سوراخ سمت چپ و بند راستی را از سوراخ راست عبور دهید. بند باید مثل دوخت بخیه بین دو سوراخ بنظر رسد.

منبع-http://fitnessmagazine.ir


بیشتر بخوانید: با علل اصلی ورم قوزک پا آشنا شوید