یکی از مهم ترین چالش هایی که در درمان ناباروری ها وجود دارد، بارداری های چند قلو است. برای افزایش احتمال موفقیت در روش های باروری معمولا بیش از یک جنین به رحم انتقال می‌ یابد. در برخی مواقع این موضوع سبب بارداری چند قلو شده و مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

محققان پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی پژوهشی را به منظور تعیین عوامل تاثیرگذار در بارداری‌های چندقلو انجام دادند که بر اساس آن مشخص شد: ارتباط معنی‌داری بین سن، میزان موفقیت درمان ناباروری و بارداری چندقلو در بیماران دریافت‌کننده ICSI وجود دارد.

به منظور تعیین عوامل تأثیرگذار در بارداری‌های چند قلو، دکتر سامانی، دکتر عبداللهی، دکتر اسکندری، دکتر صالحی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه علوم پزشکی ایران، پژوهشی گذشته‌نگر را طراحی کردند که طی آن بیمارانی که از روش تزریق اسپرم درون سیتوپلاسم تخمک (ICSI)، بین اکتبر 2011 تا ژانویه 2012 در پژوهشگاه رویان بهره‌مند شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.

بیماران هدف زوج‌هایی بودند که 2 یا 3 جنین آنان به رحم انتقال یافته بود.

از میان 1000 زوجی که اطلاعات آنان در بازه زمانی مورد نظر ثبت شده بود، 606 زوج دارای شرایط لازم جهت ورود به این پژوهش بودند.

نتایج این پژوهش که در نشریه بین‌المللی Fertility & Sterility به چاپ رسیده است، نشان داد: کیفیت جنین‌های انتقال یافته و سن مادر بیشترین اثر را در ایجاد بیش از یک ساک حاملگی در بیماران مورد بررسی داشته‌ است.

در واقع ارتباط معنی‌داری بین سن، میزان موفقیت درمان ناباروری و بارداری چند قلو در بیماران دریافت کننده ICSI وجود دارد.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، می‌توان توصیه کرد: برای زنان کمتر از 35 سال که جنین‌های با کیفیت عالی از ICSI به دست آورده‌اند و احتمال باروری بالایی دارند، می‌توان تنها یک جنین را به رحم انتقال داد و سایر جنین‌های حاصل را با روش انجماد نگهداری کرد تا در صورت عدم موفقیت مجدداً انتقال یابند.

گرچه برای نهایی کردن این روش پژوهش‌های بیشتری لازم است.

منبع: ایسنا