داروی جایگزین برای تزریق انسولین

برای توقف دیابت نوع دو به تازگی پژوهشگران داروی جدیدی تولید کرده اند که در زمینه کاهش وزن بیماران دیابتی نیز مفید و موثر است و می تواند جایگزین تزریق انسولین در این افراد شود. این دارو تولید محققان مرکز دیابت لستر می باشد.

محققان پس از انجام مطالعه‌ای، دارویی تولید کرده‌اند که با استفاده از آن نه تنها می‌توان دیابت نوع۲ را متوقف کرد، بل‌که کاهش وزن را نیز می‌توان بهبود داد.

متخصصان در سراسر جهان دیابت را قاتل خاموش می نامند. حتی یک علامت نشاندهنده شروع بیماری می تواند نگران کننده باشد.
این بیماری هم می تواند ارثی باشد و هم به دلیل سبک ناسالم زندگی ایجاد شود.
داروی Semaglutide برای درمان دیابت نوع۲ تولید شده است. برای اولین بار مشخص شده که این دارو به کاهش وزن هم کمک می کند. طبق نتایج این مطالعه مشخص شد که ۷۱ درصد از ۶۳۲ بیمار حاضر در مطالعه توانستند وزن شان را کاهش دهند.

داروی جایگزین برای تزریق انسولین
محققان مرکز دیابت لستر به بیماران دیابتی که متفورمین مصرف می کردند، این قرص را دادند.
این محققان امیدوارند قرص جدید بتواند شرایط رایج را کنترل کند چراکه برخی شیوه های درمانی موجود موجب تحریک اضافه وزن شده و دیابت نوع ۲ را تشدید می کنند. این دارو همچنین موجب توقف نیاز بیماران به انسولین شد.
قرص یادشده می تواند برای افراد دیابتی درگیر با تزریق بسیار تسکین دهنده باشد.
الیور جلی، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این نتایج اخیر بسیار دلگرم کننده هستند و بسیار مورداستقبال جامعه دیابت قرار خواهد گرفت.»

مهر