ویژگی های افراد خوابگرد

خوابگرد به فردی گفته می شود که در طول خواب با چشمان بسته راه می رود. آزمایشات مختلف روی این افراد خبر از توانایی های آن ها در انجام چندین کار به صورت همزمان میدهد. گفته می شود کارهایی که خوابگردها در هنگام خواب انجام میدهند نسبت به کارهایی که در بیداری انجام میدهند با کیفیت تر است.

پژوهشگران پس از آزمایش توانایی افرادی که در خواب راه می روند و در اصطلاح پزشکی خوابگرد نامیده می شوند، دریافتند که آنها به هنگام راه رفتن حواس پرت نیستند و در مقایسه با دیگر افراد مهارت بیشتری در انجام همزمان چندین کار را دارند.

خوابگردی که می تواند با حرکت هایی از برخی اندامها مانند دست و پا وسرو… همراه باشد، گاهی اوقات ترکیبی از چند کار است. به عنوان مثال راه رفتن، لباس پوشیدن، رانندگی کردن و یا نواختن آهنگ. این توانایی انجام همزمان چندین کار توسط شخص خوابگرد، تنها در ۲ تا ۴ درصد از افراد رخ می‌دهد.
البته این توانایی مخصوص بزرگسالان خوابگرد است و در کودکان اتفاق نمی افتد.

ویژگی های افراد خوابگرد

بیشتر از ۱۰ درصد کودکان خوابگرد با رسیدن به سن بلوغ قابلیت انجام همزمان چندین کار در خواب را خواهند داشت. با تحقیقات انجام شده مشخص شده است بزرگسالانی که خوابگردی دارند و چندین کار را باهم در خواب انجام می دهند، بهتر از انجام کارها و وظایفشان در عالم بیداری بر می آیند. این افراد می توانند کارمندانی بهتر، مدیرانی متعهدتر و … نسبت به دیگران باشند.
همچنین نوجوانان خوابگرد هم که چندین کار را در خوابگردی‌شان انجام می دهند، در زمینه درسی موفقتر از سایرین عمل می کنند، ضریب هوشی بالاتر و نمرات بهتری دارند.دلیل این قابلیت هنوز کاملا مشخص نشده است ولی در دست تحقیق است. شاید بتوان گفت عالم بیداری و خواب با هم در ارتباطند و توانایی افراد در خواب وبیداری رابطه ای مستقیم با هم دارند.

سلامت آنلاین