دکتر

محققان در جدیدترین پژوهش های که در دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی داشته باشند، به امیدواری های تازه ای برای مقابله با سرطان پانکراس که یکی از کشنده ترین سرطان ها می باشد، دست یافته اند. در این مقاله از دکتر سلام به جدیدترین امیدواری ها برای مقابله با سرطان پانکراس پرداخته ایم. با ما همراه شوید.

محققین امیدوارند که با کاهش دادن یا غیرفعال کردن این پروتئین بوسیله عوامل درمانی بتوانند یک درمان مکمل را برای سرطان پانکراس و سایر سرطان‌ها ارائه کنند.

مطالعه‌ای جدید در دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی امیدواری‌های جدیدی را در مبارزه با یکی از کشنده‌ترین اشکال سرطان یعنی سرطان پانکراس نشان داده است.

مطالعات روی موش‌هایی که دارای یک موتاسیون شایع مربوط به سرطان پانکراس <Pancreatic cancer>بودند (موتاسیونKRAS ) نشان میدهد که بیان فقط نیمی از مقدار پروتئین تنظیم شونده با گلوکز GRP78 برای متوقف کردن مراحل اولیه تکوین سرطان پانکراس کافی است.

این مطالعه که بودجه آن را انستیتو ملی سلامت تامین کرده، پیشنهاد می‌کند که این پروتئین برای تبدیل شدن سلول‌های پانکراسی سالم به سلول‌های سرطانی نیاز است. کاهش دادن این پروتئین می‌تواند تکوین سرطان را به تاخیر بیاندازد و بقای فرد را افزایش دهد.

سلول‌های سرطانی برای ایجاد و رشد سرطان به سطوح بالای GRP78 معتاد هستند. به همین دلیل محققین امیدوارند که با کاهش دادن یا غیرفعال کردن این پروتئین بوسیله عوامل درمانی بتوانند یک درمان مکمل را برای سرطان پانکراس و سایر سرطان‌ها ارائه کنند. از آن جایی که داروهای تولید شده یا در حال تولید موتاسیون ژنتیکی KRAS را به طور مستقیم هدف قرار می‌دهند، این خود چالشی محسوب می‌شوند. محققین به دنبال داروهایی هستند که بتواند با روش کاملا جدیدی عمل کنند.

سلول‌های سرطانی، به‌ویژه آنهایی که در برابر درمان‌ها مقاومت نشان می‌دهند، در مقایسه با سلول‌های سالم استرس بیشتری را نشان می‌دهند که منجر به افزایش سطح GRP78 برای کمک به بقای این سلول‌های سرطانی می‌شود و در نتیجه این سلول‌ها رشد کرده و به درمان مقاومت نشان می‌دهند. با شناسایی GRP78 به عنوان یک هدف جذاب برای داروهای ضدسرطانی، محققین به دنبال درمان‌های بالقوه‌ای هستند که بتوانند فعالیت یا بیان GRP78 را در مراحل اولیه تکوین سرطان پانکراس مهار کنند.

منبع: سپید