اکثر کشاورزان برای افزایش محصولات خود از آفت کش ها استفاده می کنند و این موضوع سبب می شود مقداری از سموم بر سطح سبزیجات و میوه ها باقی بماند و در نتیجه به بدن انسان راه پیدا کند. از این رو داشتن آگاهی در مورد نحوه ی صحیح شستن میوه ها به شما در از بین بردن این سموم کمک خواهد کرد.

مجله کشاورزی و شیمی غذایی در مقاله‌ای نوشت که این سیب را می‌توان به خوبی از خاک و آفت‌کش‌ها پاک کرد.

هیچ ماده پاک کننده‌ای نمی‌تواند آفت‌کش‌ها را در شرایطی از بین ببرد که آنها به عمق بیش از ۲ دهم میلیمتر به داخل میوه ها نفوذ کرده باشند.

به گزارش اسپوتنیک، از این‌رو متخصصان توصیه می‌کنند سبزیجات و میوه ها بدون پوست خورده شوند یا آنها را در محلول سودا بشویید.

باید آنها را به مدت ۱۵ دقیقه در محلول آب و سودا نگه داشت تا تقریبا تمام مولکول های آفت کش ها از میوه ها پاک شود و سلامتی مصرف کننده را به خطر نیاندازد.

منبع: ایسنا