رژیم غذایی و سبک غذایی ارتباط مستقیمی بر خلق و خو و سلامت روحی افراد دارد.در این مقاله دکتر سلام تاثیر روابط اجتماعی بر سلامت روح و جسم را بررسی می نماید و روش هایی برای زندگی شادتر را در اختیار شما قرار می دهد.

معمولا انواع امراض و مشکلات روحي و رواني وابسته به غذاهايي است که مصرف مي کنيم و يا محيطي است که در آن مشغول به کار مي باشيم و آنهايي که بيشتر با مردمان در تماس بوده وبا آنها به خوبي رفتار مي کنند کمتر دچار انواع مشکلات عصبي و مغزي مي شوند که مغز و اعصاب در رفتار نيکو آرامش خود را به دست آورده و در افکار نامناسب و رفتار نامتعادل از حالت طبيعي خارج مي شوند و براي درمان اغلب بيماري هاي مغزي و عصبي لازم است با مردم بيشتر در ارتباط بوده و از نيروي ديگران بيشتر بهره گيريم که رفتارهاي مناسب و دوست داشتني بهترين داروي درمان مشکلات عصبي و مغزي مي باشد و سالم ترين افراد اگر در محيط نامناسب قرار گيرند و با افراد بد خلق در تماس باشند روحيه مغزي و توانايي خود را از دست مي دهند.

انواع غذاهاي پر انرژي مناطق گرم و آفتابي موجب افزايش انرژي افراد شده و توانايي روحي و جسمي آنها را افزايش مي دهند و آنهايي که داراي توانايي مغزي بيشتر مي باشند شادتر از افرادي هستند که دچار کمبود توان مغزي مي باشند و اشخاص مناطق سرد و کم انرژي و بين کوهها و آپارتمانها که کمتر از انواع انرژي بهره مي گيرند اغلب غمناک و ناتوان مي باشند و زندگي براي آنان لذت بخش نمي باشد و آنهايي که در بدن از لباسهاي قرمز و تيره ومشکي بهره مي گيرند از نيروي طبيعت بيشتر بهره گرفته و زيبايي هاي طبيعي را بهتر احساس مي کنند که اغلب تضادها خصومت ها و مبارزات در نقاط تاريک و کم انرژي رخ مي دهد و کم شدن نيروي طبيعي خود باعث به وجود آمدن مشکلات عصبي و رواني مي گردد. در اثر مصرف انواع غذاهاي پرانرژي از مناطق گرم و آفتابي و فعاليت و کوشش جسم و مغز مي توانيم نيروي خود را افزايش دهيم و از آن براي لذت بخش کردن زندگي براي خود و ديگران بهره گيريم و افرادي در کار خود بيشتر موفق مي شوند که بيشتر بتوانند به ديگران انرژي ارسال دارند.

منبع/آفرینش