diabetes

محققان  دانشگاه گرونینگن در هلند بیان کرد که  یکی از منفعتهای استفاده ازدااروی Atrasentan  علاوه بر کاهش فشار خون، معالجه  نفروپاتی دیابتی هم  است. پژوهشگران به ارزیابی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو که حداکثر دوز سایر داروهای فشارخون را استفاده  می کردند، ارزیابی کردند. برای اشخاص شرکت کننده در این پژوهش،علاوه بر داروهای فشارخون کنونی آنها، از دو دوز متفاوت داروی آتراسنتان ( دوز بالا برابر با 1.25  میلی گرم و دوز پایین تر0.75  میلی گرم) بصورت تصادفی تجویز گردید.

نتایج نشان داد که دوز پایین داروی Atrasentan  در بیش از نیمی از بیماران میزان دفع آلبومین از ادرار را بیش از 30 درصد کاهش می دهد. علاوه براین، دارو دارای تأثیر مثبتی در کاهش فشارخون، کلسترول و تری گلیسرید است.

دوز بالاتر این دارو مزایای مثبت مصرف آنرا افزایش می دهد اما تأثیرات منفی آن در مقایسه با دوز پایین بیشتر است. شرکت کنندگانی که از دوز پایین تر استفاده کرده بودند، 0.4  کیلوگرم و افرادی که از دوز بالاتر استفاده کردند،0.9  کیلوگرم افزایش وزن داشتند. همچنین عوارض مصرف دارو در برخی افراد افزایش احتباس مایع و در برخی افراد کم خونی بود. تعداد بیشتری از افرادی که از دوز بالای دارو استفاده می کردند به علت عوارض جانبی از ادامه ی شرکت در مطالعه انصراف دادند.

آزمایشات پیشین بروی داروهای مشابه در دوزهای بالاتر نشان دهنده ی افزایش خطر نارسایی قلبی بود. در حالیکه در این پژوهش شواهدی از افزایش نارسایی قلبی مشاهده نشد اما از آنجائیکه این کارآزمایی تنها به مدت 30 روز بطول انجامید برای اثبات ایمنی مصرف این دارو نیاز به انجام مطالعات در سطح گسترده تری است.

منبع-http://diabetestma.org