طب سنتی

اظهاراتی که بر اساس یافته های علمی نباشد جای هیچ گونه بحثی ندارند و قابل اعتماد نمی باشند. اظهاراتی که غیر علمی هستند و با عناوینی مانند طب اسلامی ارائه می شوند، کاملا نادرست و غلط هستند. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص اظهارات غیر علمی با عنوان طب اسلامی را آماده کرده ایم. با ما همراه شوید.

دکتر گیو شریفی اظهارات غیر علمی با عناوینی مانند طب اسلامی را کاملا نادرست دانست و تصریح کرد: یافته های علمی طبقه بندی شده هستند لذا جای هیچگونه بحثی ندارند و قابل استناد هستند .

دکتر شریفی در حاشیه بازدید از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها، درخصوص سوءاستفاده برخی از افراد در حوزه طب سنتی و با عناوین مختلفی مانند طب اسلامی و طب روایی و نیز اظهارات غیر علمی و ادعاهای دروغین در مورد طب سنتی که با بدیهی ترین مسائل پزشکی مانند واکسن و پیوند اعضا مخالفت می کنند، تصریح کرد: علوم تجربی با آزمایش و تحقیقات بدست آمده و ثابت شده است و همچنین یافته های علمی طبقه بندی شده هستند لذا جای هیچگونه بحثی ندارند و قابل استناد هستند .

این جراح مغز و اعصاب با بیان این که توصیه های غیر علمی برخی افراد در این خصوص قطعا غلط است، افزود: حتی پرداختن به این موضوع مسئله زشتی است و توصیه می کنم که وقت و انرژی خود را به این موارد معطوف نکنید.

وی در ادامه با اشاره به این که علم جراحی اعصاب در جهان و مخصوصا ایران رو به رشد است، افزود: ایران با ابزارها و تکنیک های جدید در این حوزه موفقیت های زیادی را کسب کرده است.

منبع: قم پرس