عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران گفت: فتوديناميك تراپي اميدي نو براي درمان سلول هاي سرطاني است كه علاوه بر مداواي ضايعات بدخيم در درمان ضايعات احشاي دروني از جمله توده هاي كبدي نيز كاربرد دارد.

فتوداینامیک تراپی

به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام و سلامت نیوز به نقل از  از روابط عمومي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران، دكتر محسن فاتح در خصوص درمان هاي فتوديناميكي اظهار داشت: به تكنولوژي بكارگيري ليزر براي درمان ضايعات بدخيم درمان فتوديناميكي گفته مي شود كه درآن واكنش بين نور، يك ماده حساسگر نوري و اكسيژن بافتي ايجاد مي شود.
وي افزود: فتوديناميك علاوه بر درمان ضايعات بدخيم، براي مداواي پسوريازيس، آكنه و دژنرسانس ماكولار مرطوب نيز كاربرد دارد.
عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران با بيان اين مطلب كه واكنش بين اين سه جزء باعث ايجاد اثرات بافتي مختلفي مي شود، گفت: يكي از اين تاثيرات ايجاد نكروز يا مرگ سلولي است كه باعث استفاده از اين روش در درمان ضايعات بدخيم مي شود.
وي ادامه داد: با توجه به اين كه اين واكنش براي فعال شدن نياز به تابش مستقيم پرتوي نور يا ليزر دارد به همين دليل اولين كاربردهايي كه براي اين روش مطرح شد در بهبود ضايعات بدخيم پوست، راه هاي تنفسي، لوله گوارشي و مثانه بود، اما با پيشرفت هاي انجام گرفته از اين تكنيك براي درمان ضايعات احشاي دروني از جمله توده هاي كبدي نيز استفاده مي شود.
فاتح با بيان اين مطلب كه كاربردهاي درماني واكنش هاي فتوديناميكي فقط به ضايعات بدخيم محدود نمي شود و در درمان بسياري از ضايعات خوش خيم پوستي نيز كاربرد دارد اظهار داشت: امروزه آزمايشاتي در خصوص واكنش هاي فتوديناميكي بر غير فعال سازي باكتريها انجام شده، كه خود رويكرد نويني در درمان ضايعات عفوني مقاوم به درمان هاي رايج محسوب مي شود.
اين عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران كاربرد واكنش هاي فتوديناميكي در تعيين محدوده ضايعات بدخيم براي برش هاي جراحي را مطرح كرد و گفت: كاربرد تشخيصي ضايعات بدخيم كه در اثر فلورسانس بازتابي از بافت آغشته به تركيب حساسگر نوري بيروني يا داخلي صورت مي گيرد و به تعيين محدوده ضايعات بدخيم كه نيازمند جراحي است كمك مي كند يكي ديگر از كاربرد هاي اين واكنش ها است.
وي در پايان گفت: با توجه به تعدد كاربردهاي اين روش مي توان انتظار داشت درآينده شاهد پيشرفت هاي ديگري در زمينه اثرات واكنش هاي فتوديناميكي باشيم.