oltra-sond

بوجود آمدن لخته در رگهای ساق و سپس آمبولی آن به ریه از پرریسک ترین  عوارض برخی شکستگی ها و یا اعمال جراحی است. شیوه های گوناگونی برای جلوگیری  و معالجه این عارضه وجود دارد. یکی از شیوه های درمانی EkoSonic endovascular system است که از آن در معالجه  آمبولی ریوی استفاده میشود.

این وسیله نوعی کاتتر یا لوله قابل انعطاف است که در انتهای آن یک مولد امواج فوق صوت یا اولتراسوند قرار گرفته است. از انتهای این کاتتر یا لوله یک داروی حل کننده لخته مانند tPA خارج میشود تا بتوان به توسط آن لخته را از بین برد. تفاوت اصلی این دستگاه با وسایل مشابه استفاده از امواج فراصوتی برای هل دادن دارو به درون لخته است.

با این روش میتوان مقدار بیشتری از دارو را به درون لخته وارد کرد و روند حل کردن و از بین رفتن آنرا سرعت بخشید.

منبع-http://www.iranorthoped.ir