آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

 

سیستم تشخیص آسیب سلول AKLIDES می تواند مارکر زیستی (H2AX) را برای تعیین شکست های موجود در دو رشته DNA بوسیله نقاط شفاف متمرکز(Foci) بصورت کاملا اتوماتیک نشان دهد.

مزیت ها:

1. تشخیص آسیب سلول توسط دستگاه AKLIDES® به شکل اتوماتیک و انجام تست های ایمونوفلورسنت
2. غربالگری برای تشخیص آنتی بادی ضدهسته (ANA)
3. تعیین ژنوتایپ 8 انتی ژن مختلف(dsDNA، Scl-70، Sm، nRNP، Ro60/SS-A، Ro52/SS-A، La/SS-B، CENP-B) در بیمارانی که ANA مثبت دارند
4. غربالگری و تعیین فنوتایپ انتی ژن های موجود (tTG، DG، IgA) در بیماری سلیاک
5. غربالگری برای تشخیص cANCA و pANCA توسط گرانولوسیت های انسانی فیکس شده با اتانول
6. تعین ژنوتیپ آنتی ژن های مختلف(GBM، PR3، MPO)

 

 

پیشرفته ترین و مجهزترین آزمایشگاه کشور

 

 

دپارتمان ایمونوهماتولوژی ازمایشگاه نوبل