ایدز

بر اساس پژوهش های که صورت گرفته است، راه های انتقال ایدز در ایران در حال تغییر می باشد و از انتقال راه خون و فرآورده های خونی به سمت انتقال از راه تماس جنسی می باشد که زنگ خطری برای تمام مسئولین می باشد.

کارشناس مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت بوانات گفت: متاسفانه الگوی انتقال بیماری ایدز در ایران در حال تغییر و به سمت انتقال از راه تماس جنسی می رود.

به همت واحد بیماریهای واگیردار شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوانات و همکاری امور فرهنگی دانشگاه پیام نور بوانات جلسه آموزشی در مورد ایدز، راههای انتقال و پیشگیری از آن جهت دانشجویان این و در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد.

رضا دارابی کارشناس مبارزه با بیماریها در این جلسه آموزشی گفت: بیشترین راه انتتقال این بیماری در دنیا از راه تماس جنسی می باشد ولی در ایران از راه خون و فراورده های خونی بخصوص در معتادان تزریقی که از سرنگ مشترک استفاده می کنند می باشد، ولی متاسفانه الگوی انتقال در ایران نیز در حال تغییر به سمت انتقال از راه تماس جنسی می باشد که این یک زنگ خطر و هشدار برای تمامی مسئولین می باشد که بایستی با برنامه ریزی درست از شیوع بیشتر آن جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین آمار شناسایی شده مربوط به گروههای سنی40-25 سال است افزود: متاسفانه این گروه سنی نیروی فعال جامعه نیز می باشند و این موجب مشکلات زیادی برای جامعه نیز خواهد شد بنابراین همه مسئولین و همه دستگاهها باید بنوعی در این زمینه مساعدت و همکاری نمایند.

دارابی ادامه داد: مهمترین کار در حال حاضر آموزش در مورد این بیماری می باشد که بایستی این اموزش از سنین پایین جامعه یعنی مدرسه شروع شود .

در ادامه آقای کیانی کارشناس مبارز ه با بیماریهای واگیر در مورد فعالیت مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری وخدماتی که در این مرکز انجام می شود و همچنین امار ایدز در کشور ، استان وبوانات سخنانی بیان کرد.

منبع: حرف رسا