بیماری پروانه ای یکی از بیماری هایی است که تاکنون محققان نتوانسته اند یک درمان قطعی برای آن پیدا کنند. خوشبختانه در این مطلب می خواهیم به شما این نوید را بدهیم که محققان آلمانی توانسته اند با استفاده از سلول های بنیادین پسر هفت ساله ای را که مبتلا به بیماری پروانه ای بود، درمان کنند.

یک پسر هفت ساله به نام حسن که به بیماری پروانه ای مبتلا بود، اکنون با پیوند پوست درمان شده است. این کودک سوریه ای ۶۰درصد پوست بدن خود را از دست داده بود و در خطر مرگ قرار داشت اما در یک درمان نوین آزمایشی جان او نجات یافت. اکنون دوسال پس از جراحی این کودک سالم است و به مدرسه بازگشته است.

در این بیماری به دلیل جهش های ژنتیکی پوست بدن شکننده می شود در نتیجه بدن انسان به سادگی زخمی می شود.

در ژوئن ۲۰۱۵ این کودک درحالیکه ۶۰ درصد پوست بدنش از بین رفته بود در بیمارستان بستری شد. محققان بیمارستان دانشگاه بوخوم آلمان با نمونه برداری از پوست بدن کودک سلول های بنیادین پوست او را به دست آوردند. این سلول های بنیادین به طور ژنتیکی تغییر یافت تا جهش های ژنتیکی ناشی از بیماری را اصلاح کند. سپس این سلول ها را در پیوندهای پوستی ترنس ژنتیک پرورش دادند.

در ماه اکتبر نخستین عملیات پیوند پوست برای کودک انجام شد و وضعیت او بهبود قابل توجهی یافت.

در کل ۰.۹۴ درصد از اپیدرمیس ترنس ژنتیک روی بدن بیمار جوان پیوند خورد و ۸۰ درصد بدن بیمار را پوشاند.

در فوریه ۲۰۱۶ میلادی تمام پیوندها تکمیل شدند و کودک از بیمارستان مرخص شد.

بخش های پیوندخورده به طور موفقیت آمیز سلول سازی کرده و پوستی قدرتمند ساختند.

منبع: مهر