ماست

ماست به علت داشتن اسید لاکتیک به عنوان یک پاک کننده قوی به حساب می آید. هرچه به سمت پیری و کهنسالی پیش می رویم انواع خلط و جرم و انواع گرفتگی رگ ها به سراغمان می آید که باید از ماست استفاده کنیم تا این موارد رفع شوند.

پس از تغذيه با شير براي تمام دوران نوزادي و کودکي و استحکام استخوان ها و نسوج و جلوگيري از رقت خون در دوران جواني و بعد براي پروتئين رساني به اعضا و کلسيم براي استخوان و رشد آنها و جلوگيري از تشکيل انواع ورم ها و تومور ها و جرم گرفتگي اعضاي بدن، ماست مي تواند بدن را پاکيزه نگه داشته و رشد به موقع اعضاء را سبب شود و افراد هرچه به طرف پيري و کهنسالي پيش مي روند انواع خلط و جرم و انواع گرفتگي رگ ها و مجاري در آنها ظاهر مي شود و هميشه بايد از يک ماده پاک کننده براي تميز نگه داشتن اعضاء بهره گيري شود و افرادي که داراي فعاليت کمتر مي باشند کمتر اسيد لاکتيک که پاک کننده قوي به شمار مي آيد در بدن آن تشکيل مي شود.

بهتر است از اين زمان به بعد از انواع پاک کننده هاي بدن مانند ماست که حاوي اسيد لاکتيک مي باشد انواع محصولات ترش، ليمو و پرتقال ترش و مرکبات غوره و انگور ترش و ترشي هاي ديگر بهره برداري گردد و افراط در مصرف ترشي هايي که با سرکه درست مي شود ممکن است باعث خرابي اعضاء گردد ولي ماست، داشتن پروتئين هاي لازم و اسيد لاکتيک هم براي نسوج و عضلات و فربهي آن ها لازم و هم براي استخوان ها با دارا بودن املاح کلسيم بسيار ضروري و قابل توجه است فسفات و لاکتات کلسيم همراه با ويتامين D(نوعي چربي) که در ماست هاي چرب موجود است موجب استحکام استخوان ها و تقويت مغز مي گردد که بايد به آن توجه شود و فسفر تقويت کننده مغز و توانائي اين عضو و ساير اعضاء از ترکيبات لازم بدن و مغز مي باشد و دائماً بايد به بدن و مغز و عضلات و نسوج برسد در غير اينصورت و کم شدن غذاي مغز موجب کوچک شدن اين عضو و فراموشي و عدم يادگيري مي شود.

منبع: آفرینش