تغذیه سالم

تغذیه مناسب و محل زندگی تاثیر مستقیم بر افزایش طول عمر ماها می گذارند. اگر از تغذیه سالم استفاده کنیم و محل زندگی خوبی داشته باشیم می توانیم بیشتر عمر کنیم. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیر تغذیه سالم و محل زندگی بر افزایش طول عمر پرداخته ایم. پیشنهاد می کنیم که حتما این مقاله را مطالعه کنید و از دست ندهید. با ما همراه شوید.

انواع اعمالي که ما انجام مي دهيم و يا از محصولات بهره مي گيريم و يا انواع فعايت هاي بدني و روحي و رواني که به انجام مي رسانيم داراي عکس العمل مي باشد و زماني که فردي را به خاطر کار هايش سرزنش مي کنيم عکس العمل رفتار خود را دريافت مي نماييم و غذاها هم همگي در دراز مدت داراي عکس العمل مي باشند و زماني که افرادي از مواد نشاسته اي به مدت طولاني بهره مي گيرند داراي مغزي ضعيف و بدني قوي تر خواهند بود اگر به فعاليت هاي جسمي خود ادامه دهند.

توجه به انواع غذاهاي مصرفي و محل زندگي و هواي استنشاقي و ديگر اعمال و رفتار باعث زندگي بهتر و طولاني تر مي شود و افرادي که بيشتر به دنبال علم و دانستن مي باشند زندگي نيک تري در انتظار آنان مي باشند و کساني که بيشتر به دنبال خصوصيات بهتر زندگي مي باشند و به کيفيت آن توجه ندارند بعد از مدتي از رفتار و اعمال خود پشيمان مي شوند و به دنبال آن به انواع بيماري ها دچار مي شوند.

لازم است از زندگي خود بهترين ها را به دست آوريم و علم و دانش راجع به زندگي و تندرستي و ديگر مواردي که به سلامت انسان مربوط مي شود بياموزيم و به ديگران يادآور شويم که بسياري از عکس العمل هاي ما داراي نتيجه بهترين از فراگيري و آموختن مي باشد.

منبع: آفرینش