تحقيق جديد نشان مي دهد، رشد سلول هاي سرطاني در مبتلايان به سرطان پروستات را مي توان با دارويي كه مانع از رسيدن خون به آنها مي شود مهار كرد.
به گزارش دکترسلام به نقل از پايگاه خبري بي بي سي، آزمايش هايي كه بر روي موش هاي آزمايشگاهي انجام شده  نشان مي دهد، استفاده از داروي گلبول كه براي درمان بيماري لوسميا تجويز مي شود به جلوگيري از گسترش سرطان پروستات به استخوان هاي بيمار كمك كرده است.
متخصصان سرطان پروستات نتيجه اين تحقيق جديد را اميدوار كننده توصيف كرده اند، اما گفته اند كه براي درمان كامل بيماران به مطالعه بيشتر نياز است.
سرطان پروستات رايج ترين نوع سرطان در ميان مردان در بسياري از كشورهاي جهان است و در بريتانيا هر سال 32 هزار نفر به اين بيماري مبتلا مي شوند و حدود 10 هزار نفر از اين بيماري مي ميرند .
در تحقيقي كه در آمريكا انجام گرفته چند داروي مقاوم در برابر سرطان پروستات به موش هاي آزمايشگاهي تزريق شد، در حالي كه به يك دسته از موش ها دارويي داده نشد، به دسته اي ديگر مخلوطي از داروهايGlivec, Paclitaxel دو داروي مورد مصرف در شيمي درماني، تزريق شد.
گسترش سرطان به استخوان چهار موش از 18 موشي كه دارو دريافت كرده بودند، مشاهده شد.
اما رشد تومورهاي سرطاني در همه 19 موشي كه اصلا دارو دريافت نكره بودند، ديده شد.