فواید طناب زنی برای چربی سوزی

برای کاهش چربی های اضافی بدنتان می توانید از ورزش طناب زنی کمک بگیرید. طناب زنی از بهترین تمرینات ورزشی برای مقابله با امراض قندی، قلبی و عروقی و سرطانی به شمار می رود. برای چربی سوزی بهتر کافی ست یک برنامه ورزشی با طناب زنی را در پیش بگیرید.

میزان شیوع چاقی در جهان، روندی رو به توسعه دارد و اضافه‌وزن و چاقی دومین علت مرگ‌ومیر در دنیا محسوب می‌شود. محققان کشورمان با تمرکز روی آنزیم‌های مهم بدن در این خصوص، تأثیر «ورزش طناب‌ زنی» را بر کاهش ریسک فاکتورهای چاقی مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

داشتن اضافه‌وزن و چاقی با عوارض جسمانـی زیادی ازجمله بیماری­های قلبی عروقی, دیابت, پرفشارخونی,افزایش کلسترول و تری­‌گلیسیرید خون, آرتریت یا التهاب مفاصل, آسم و انواع مشخصی از سرطان همراه است. با این‌ حال نشان داده شده که تمرین و فعالیت بدنی می‌تواند این عوامل خطرزا را تعدیل نماید.

آنزیم پاراکسوناز-1 یا PON1 یک آنزیم وابسته به کلسیم است که در کبد تولید می­‌شود و به‌عنوان عاملی کلیدی برای جلوگیری از توسعه بیماری­های قلب عروقی به‌حساب می‌آید. این آنزیم از مهم‌ترین آنزیم‌­های حذف‌کننده­ رادیکال‌­های آزاد و از محافظ‌­های اصلی پروتئین‌های موجود در غشای سلول‌ها در برابر ترکیبات اکسید کننده است.لذا وجود مقادیر مناسب از آن در خون، می‌تواند در رسیدن به وضعیت بهتر از نظر وجود چربی‌ها و همچنین سلامت کلی بدن مفید باشد.

در این خصوص محققان دانشگاه شهید مدنی به این موضوع توجه نموده و مطالعه‌ای را طرح‌ریزی و اجرا نموده‌اند که در آن اثر هشت هفته تمرینات طناب­‌زنی بر سطوح آنزیم پاراکسوناز-1 و همچنین مقاومت انسولینی و نیمرخ لیپیدی دختران دارای اضافه‌وزن و چاق مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مطالعه نیمه تجربی، 20 نفر دانشجوی دختر دارای اضافه‌وزن یا چاق با میانگین سنی حدود 22 سال مشارکت نمودند و در دو گروه «آزمایش» و «شاهد» موردبررسی قرار گرفتند.

گروه آزمایش در یک برنامه­ تمرین طناب­‌زنی هشت‌هفته‌ای (4 جلسه در هفته و هر جلسه 45 دقیقه) شرکت کردند، درحالی‌که گروه شاهد در مدت انجام پژوهش، صرفاً روش زندگی معمول خود را دنبال کردند.

از شرکت‌کنندگان یک روز پیش از شروع دوره تمرینی و 48 ساعت پس از پایان دوره، خون‌گیری انجام شد و سپس داده‌های به‌دست‌آمده با به‌کارگیری روش‌های آماری و کامپیوتری تجزیه‌وتحلیل شدند.

یافته‌­های این پژوهش نشـان می‌دهند کـه پـس از هشـت هفته تمرین هوازی تناوبی در قالب طناب­‌زنی، تغییرات زیادی بین افراد دارای فعالیت و افراد فاقد فعالیت رقم می‌خورد.

بنابراین نتایج، پس از هشت هفته تمرین طناب­‌زنی در گروه تمرین، مقادیر آنزیم پاراکسوناز-1، حداکثر بیشینه اکسیژن مصرفی و لیپوپروتئین پرچگال در مقایسه با گروه شاهد، افزایش معنی­‌دار و قالب توجهی پیدا کرده و شاخص مقاومت انسولینی، میزان تری­‌ گلسیرید، انسولین سرم خون و درصد چربی بدن به‌طور تأثیرگذاری کاهش یافتند.

به گفته این محققان، نتایج این مطالعه نشان داد، انجام تمرین طناب­‌زنی به مدت هشت در هفته باعث ایجاد تغییرات مثبت در متغیرهای آنزیم پاراکسوناز-1، شاخص مقاومت انسولینی، بیشینه اکسیژن مصرفی و برخی شاخص­‌های لیپیدی و تن‌­سنجی در دختران جوان دارای اضافه‌ وزن و چاق می‌شود و اثر خوبی در حفظ سلامت دارد.

به پیشنهاد پژوهشگران فوق، این نوع تمرین که به‌عنوان یک فعالیت هوازی تناوبی به شمار می‌رود را می­‌توان برای کنترل وزن و پیشگیری از بیماری­‌های ناشی از اضافه‌وزن و چاقی و حفظ تندرستی جامعه به‌ویژه افراد دارای اضافه‌وزن و چاق توصیه نمود.

ننایج علمی و فنی این فعالیت پژوهشی در قالب مقاله‌ای، در «مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران» منتشر شده است.

 

منبع: ایسنا