download (1)

تا جائی که می توانید خشم و خشونت خود را به کودک نشان دهید و با رفتار مسالمت آمیز با وی رفتار کنید تا خشونت گرائی  چه به صورت لفظی و چه به صورت فیزیکی را از شما الگوبرداری نکند

یک روانشناس گفت: والدین باید الگوی رفتاری مناسبی برای فرزندان خود باشند و خشونت را سر لوحه ی رفتار خویش قرار ندهند

شیده جلالی گفت: والدین می توانند از راه های مختلف به کودکان خشونت گرا کمک کنند و در نهایت از طریق مشاوره خانواده در جهت رفع مشکل آنان گام بردارند.

وی ادامه داد: والدین می تواندن از طریق آموزش الگوهای رفتاری، مهارت های رفتار مناسب را در منزل به فرزند خود آموزش دهند.

وی تاکید کرد: اگر والدین رفتارهایی خشونت آمیز داشته باشند، کودکان نیز چنین رفتارهایی را از آن ها می آموزند. والدینی که فرزندشان را کتک می زنند، در واقع به او آموزش می دهند که اگر قویتر بودی، می توانی دیگران را کتک زندی و از طریق اعمال خشونت به اهداف خودت برسی.

وی اظهار داشت: کودکان خشونت گرا، سعی می کنند از طریق خشونت فیزیکی یا لفظی، بر کودکان دیگر مسلط شوند. آن ها ممکن است عصبانی، نگران، آزرده و نا امید از خود باشند، اما قادر به کنترل خشونت خود نیستند.

جلالی در پایان خاطرنشان کرد: والدین می توانند از طریق آموزش رفتاری مهارت های لازم را به فرزندان خود بیاموزند تا بتوانند راهکارهای مناسب را جهت رفع خشونت آنان به کار گیرند.