ph بدن

وقتی به سن بلوغ می رسیم و هنگامی که سلول های جنسی و غیر جنسی در بدن ما رو به افزایش می باشند، محیط بدنمان از حالت ترش و اسیدی تا حدودی خارج می شود و به حالت قلیایی در می آید. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص ضرورت توجه به حالت اسیدی و قلیایی بدن در سنین مختلف را آماده کرده ایم. با ما همراه شوید.

در سنين بلوغ و بعد از آن و هنگامي که سلول هاي جنسي و غير جنسي رو به افزايش مي گذارد و محيط بدن از حالت ترش و اسيدي تا حدودي خارج و به حالت قليايي در مي آيد و زماني که هورمون ها بخوبي در بدن مصرف نشده و يا همراه با ترشحات جنسي از بدن خارج نمي شوند اين مواد در پوست ظاهر شده و انواع جوش ها و عوارض پوستي ظاهر مي شود.

بعد از سنين جواني و به دنبال عکس العمل در مقابل حالت قليايي ترشح اسيد معده افزايش مي يابد و محيط بدن به حالت اسيدي متمايل مي شود و افرادي بيشتر از پروتئين هاي حيواني و گوشت بهره برده و بويژه آناني که به مقدار زيادي از چاي و قهوه و کاکائو بهره مي برند ترشي خون و ساير قسمت ها افزايش مي يابد و انواع بيماري هاي استخوان ها، عضلات و مفاصل ظاهر شده و بعد از سنين ميانسالي انواع درد ها در استخوان ها و مفاصل بويژه در خانم ها ظاهر مي شود.

پس سنين ميانسالي و از 70 سال به بالا عروق نيز در اثر حالت اسيدي و ترشي بدن دچار التهاب و کلفتي شده و مجاري تنگ شده و افرادي که بيشتر به پرخوري عادت دارند دچار تنگي مجاري و فشار خون شده که اين حالت تا سنين پيري ادامه مي يابدو افرادي که به رژيم غذايي و کار و فعاليت توجه نمي کنند ممکن است دچار خرابي هاي عروق و سکته شوند.

از اين زمان و هنگامي که دوباره PH بدن تغيير مي کند نرمي رگ ها ظاهر شده و براي مرتبه بعدي فشار خون و مايعات بدن کم شده و حرکت و انرژي بدن کاهش يافته و در اين زمان بايد به ورزش و فعاليت بيشتر بپردازيم حرارت و انرژي بدن را افزايش دهيم تا غذاها بهتر هضم و جذب شوند و نيروي بدن افزايش يابد.

منبع: آفرینش