کودک

همه ی مدارس کار خود را ساعت 7 یا 7:30 شروع می کنند و بچه ها موظف هستند که صبح زود بلند شوند و به مدرسه بروند. در جدیدترین پژوهش های علمی که صورت گرفته است اطلاعاتی در خصوص برگزاری کلاس ها در ابتدا صبح آماده کرده ایم. توصیه می کنیم که این مقاله را از دست ندهید و حتما مطالعه کنید. با ما همراه شوید.

وقتي مدارس ساعت 7 يا 7:30 باز شوند و کلاس ها را ساعت 9 يا 9:30 آغاز کنند، اين امکان به خانواده‌ها داده مي‌شود که هر کدام بر مبناي برنامه خودشان، در اين بازه 2 ساعته، فرزندان خود را به مدرسه ببرند يا بفرستند.

خلاصه نتايج پژوهش هاي علمي در مراکز معتبر دانشگاهي جهان در مورد آغاز کار کلاس در شيفت صبح :

1 – ذهن کودکان و نوجواناني که در سن مدرسه هستند، تا قبل از ساعت 9.5 – 9 به آمادگي کامل براي يادگيري ايده‌آل نمي‌رسد.

2 – زود برخاستن از خواب، ميزان يادگيري دانش آموزان را کاهش مي‌دهد.

3 – دانش آموزان مدارسي که ديرتر آغاز به کار مي‌کنند، نمرات بهتري در درس ها مي‌گيرند.

4 – ساعت بيولوژيک نوجوانان طوري طراحي شده است که آنها به طور طبيعي، نزديک به نيمه شب مي‌خوابند (حدود ساعت 23).

5 – دانش آموزان به 8 تا 9 ساعت خواب شبانه نياز دارند و کمبود دريافت خواب شبانه، آسيب هاي جدي به سلامت و روند يادگيري آنها وارد مي‌کند.

لذا با توجه به همه اين يافته هاي علمي، بهتر است مدارس در شيفت صبح، يک و نيم الي دو ساعت ديرتر کار خود را آغاز کنند.

مخالفان چه مي گويند؟

* به جاي آن که بچه ها دير بيدار شوند، بايد آنها را ملزم کنيم که شب ها زودتر بخوابند تا کسري خواب نداشته باشند.

تحليل: ساعت بيولوژيک بدن انسان از 10-9 سالگي به بعد، به طور اتوماتيک، دچار يک الي دو ساعت تاخير مي‌شود. به اين معنا که اگر کودک شما تا قبل از اين، ساعت 21 تا 22 به راحتي مي خوابيد، از 9 سالگي تا حدود 20 سالگي، با يکي دو ساعت تأخير مي‌خوابد و اين يک پديده کاملاً طبيعي است.

* اگر مدارس، ديرتر از ادارات آغاز به کار کنند، تکليف دانش آموزاني که توسط والدين کارمند به مدارس رسانده مي‌شوند چيست؟ آيا بايد ادارات هم ديرتر آغاز به کار کنند؟ آيا اين تن پروري نيست؟

تحليل : توجه کنيم که بحث درباره ساعت آغاز به کار “دانش آموزان” مدارس است نه کارمندان. به نظر ما هم بايد ادارات، کارخانه ها، شرکت ها و نهادهاي ديگر کار خود را صبح زود آغاز کنند. قرار نيست دچار تن پروري و پرخوابي شويم؛ مخصوصاً در شرايط کنوني که کشور به کار و تلاش بيشتري نياز دارد.در چنين شرايطي، اکثريت دانش آموزان، بعد از خواب کافي، ساعت 9 به مدرسه مي رسند و آن دسته از دانش آموزان که به لحاظ خانوادگي بايد زودتر از خانه خارج شوند، زودتر به مدرسه مي روند.

اما تکليف دانش آموزاني که والدين کارمند دارند چيست؟

پيشنهاد ما اين است که مدارس، مانند شرايط کنوني، از ساعت 7:30 – 7 باز باشند و کار پذيرش دانش آموزان را آغاز کنند. فراموش نکنيم که پرسنل مدرسه، بزرگسال و کارمند هستند و بايد صبح اول وقت، کار خود را آغاز کنند.وقتي مدارس ساعت 7 يا 7:30 باز شوند و کلاس ها را ساعت 9 يا 9:30 آغاز کنند، اين امکان به خانواده ها داده مي‌شود که هر کدام بر مبناي برنامه خودشان، در اين بازه 2 ساعته، فرزندان خود را به مدرسه ببرند يا بفرستند.با اجراي اين برنامه، اکثريت بچه ها خواب کافي بر مبناي ساعت بيولوژيک خود دريافت مي‌کنند و گروه ديگري که ناچار هستند زودتر به مدرسه بروند، در ابتداي حضور در مدرسه که ذهن شان آمادگي کامل يادگيري ندارد، مشغول فعاليت هاي سازنده تري مي شوند.اين منطقي نيست که چون نمي‌توان همه بچه ها را ساعت 9 به مدرسه ببريم، پس بايد همه شان را ساعت 7 راهي مدرسه کنيم! بهتر است پروژه نجات را درباره هر تعداد که بتوانيم، اجرا کنيم.

* اگر مدارس را دير شروع کنند، بايد دير هم تمام کنند و بچه ها مجبورند ساعات زيادتري از بعد از ظهر را در کلاس بمانند؛ اين کار، آنها را خسته تر مي‌کند.

– نقد وارد شده درست است. براي حل اين مشکل، بايد مشکل بزرگتري را از بين برد و آن حجم بالاي برنامه‌هاي درسي روزانه است.بايد به ويژه در دوران ابتدايي از حجم مطالب درسي و ساعات حضور در مدرسه کاست (حتي اگر تغييري در ساعت آغاز به کار مدارس ندهند).اين باور غلطي است که فکر کنيم بچه‌هايمان هر چه بيشتر سر کلاس باشند، انسان‌هاي موفق تري خواهند شد!

* برخي از مدارس دو شيفته هستند؛ اگر شيفت صبح با تاخير شروع شود، شيفت بعد از ظهر، خيلي دير تمام مي‌شود.

– اگر اصلاح ساختاري شود و طول کلاس ها کوتاه شود، اين مشکل حل مي‌شود ولي تا آن موقع – که به نظر پروسه اي طولاني است – مي توان در مدارس دو شيفته، ساعات کاري مدارس را تغيير نداد يا کمي تغيير داد.

به فکر بچه‌هايمان باشيم، آينده آنها و آينده ايراني که تنها سهم ما از زمين است.

منبع: عصر ايران