داروی ازیترومایسین با نام تجاری زیتروماکس،برای کنترل بیماری اسهال مسافران مفید است.
به گزارش دکترسلام به نقل از شبكه خبر، استفاده از یک دوز واحد داروی ازیترومایسین که با نام تجاری زیتروماکس عرضه می شود، برای کنترل بیماری اسهال مسافران کافی است.

محققان علوم پزشکی می گویند این دارو قادر است میکروب بیماری اسهال مسافران را که به خانواده کمپیلوباکتر تعلق دارد، از بین ببرد.