دوچرخه سواری در لاغری مفیدتر است یا پیاده روی؟

دوچرخه سواری در لاغری مفیدتر است یا پیاده روی؟