تاریخچه جراحی پلاستیک از زبان دکتر مقیمی

اصطلاح پلاستيک از کلمه يوناني «پلاستيکوس» plastikos‎ مشتق شده است که به معني شکل دادن است. مورخان زمان پیدایش جراحي پلاستيک ابتدايي را با استناد به پاپيروس‌های یافت شده از مصر باستان و متون سانسکريت هند ، حدود 3 هزار سال قبل از میلاد مسیح تخمین می زنند.

در این دست نوشته های تاریخی روش هایی در مورد چگونگي معالجه آسيب‌هاي صورت و شکستگي بيني و استخوان فک به چشم می خورد.

در هند باستان جهت مجازات بسياري از تبهکاران ، مجرمان و خيانت‌کاران ، دستور به قطع اعضاي بدن آنها از جمله بيني ، مي‌داند. بنابراين در آن زمان نياز زيادي به جراحي ترميمي حس می شد. جراحی هایی که منجر به ايجاد اشکال ابتدايي و صرفا جهت ترمیم و برطرف سازی و کم کردن زشتی صورت و اندام آسیب دیده بود.

حدود 600 سال قبل از میلاد در نوشته هاي به جا مانده از يک نويسنده و طبیب هندي به نام سوشراتا Sushruta‎ ، شرح داده شده است که چگونه مي‌توان لاله گوش و بيني صدمه ديده را با استفاده از روش پيوند ترميم کرد.

دست نوشته های سوشتروتا در قرن هفتم میلادی مصادف با دوره عباسیان به عربی ترجمه شدند. و بعد این آثار عربی به اروپا راه یافت. در ایتالیا پزشکی به نام گاسپاره تاگلیکوزی Gasparo Tagliacozzi که بسیاری وی را پدر جراحی پلاستیک می دانند با روش‌های سوشروتا آشنا شد. وی روشی ابدا کرد که برای مدتی پوست بازو به بینی متصل می شد. و پس از ایجاد پیوند بینی را از بازو جدا کرده و آن را فرم می داد. این روش با وجود اینکه بسیار ابتدایی و خشن بود ولی پایه گذار انتقال بافت از نقطه دیکری از بدن به حساب می آمد.

سالها بعد پزشکی آمریکایی به نام جان اورلاندو روی John Orlando Roe که متخصص گوش و حلق و بینی بود و به عنوان پدر جراحی پلاستیک مدرن لقب گرفت روش بسته را در جراحی بینی ابداع نمود. اولین جراح پلاستیک آمریکایی John Peter Mettauer نیزدر سال 1827 شکاف کام را ترمیم نمود.

در اوایل قرن بیستم یک جراح آلمانی به نام ژوزف Dacques Joseph درسال 1928 کتابی به نام “عمل زیبایی بینی و سایر جراحی های پلاستیک صورت” را منتشر کرد که در آن تکنیک های اصلاح شده جراحی برای عمل جراحی کوچک کردن بینی از طریق شکاف درونی را شرح داد. وی روش های مشابه رینوپلاستی را برای مرد جوانی استفاده کرد که به دلیل بینی بزرگش حضور در اجتماع را ترک کرده بود.

اوﻟﻴﻦ عمل بینی در اﻳﺮان

اوﻟﻴﻦ عمل بینی در اﻳﺮان ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ از ۴۰ ﺳـﺎل ﭘﻴﺶ توسط زﻧﺪه ﻳﺎد آﻗﺎی دﻛﺘﺮ اﺻﺎﻧﻠﻮ انجام پذیرفت. وی ﭘـﺲ از تحصیل در ﻛﺸـﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻣﺮﻳﻜﺎ و گذراندن دوره های مختلف ﺑـﻪ اﻳـﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺟﺮاح عمل بینی مشغول به کار گردید. ایشان در ﺟﺎﻣﻌـﻪ آن روز اﻳﺮان ﺗﻌﺪاد ﺑﺴـﻴﺎر زﻳﺎدی اﻋﻤﺎل ﺟﺮاحی ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و ﺑﺨﺼﻮص عمل بینی انجام داد، و ﺷﺎﮔﺮدان زﻳﺎدی در این خصوص ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻤﻮد.