مغز انسان

دانشمندان علوم اعصاب در خصوص مغز انسان گفته اند تا زمانی که به سن 25 سالگی نرسیده باشید، مغز انسان به بلوغ کامل نخواهید رسید. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص سن رسیدن مغز انسان به بلوغ کامل را آماده کرده ایم. توصیه می کنیم که این مقاله را از دست ندهید و حتما آن را مطالعه کنید. با ما همراه شوید.

به گفته این دانشمندان، قشر پیش پیشانی مغز تا قبل از ۲۵ سالگی به طور کامل توسعه نمی یابد. قشر پیش پیشانی یا ( Prefrontal Cortex) قسمتی از مغز است که مسئول کنترل رفتارهای تکانشی ( رفتارهای خطرناکی که بطور لحظه‌ای و بدون در نظر گرفتن عواقب آن انجام می دهیم) را بر عهده دارد.

بنا به نظر بعضی از دانشمندان علوم اعصاب، این حقیقت می تواند علت پشت پرده خشونتهای روزافزونی باشد که این روزها در گروههای تندرو مذهبی مثل داعش یا طالبان شاهد آن هستیم. خشونتهایی که تقریبا همه توسط سربازان بین ۲۰ تا ۳۰ سال انجام می‌شود.

هاوارد فورمن استادیار کالج پزشکی آلبرت اینشتاین می گوید: تعداد بیشمار جوانانی که دست به این خشونتهای مرگبار، ضد انسانی و احمقانه می زنند می تواند نتیجه مغزهایی باشد که هنوز به طور کامل توسعه نیافته اند.

در این عکس می‌توانید مراحلی را که مغز برای رسیدن به بلوغ فکری طی می کند مشاهده می‌کنید:

بلوغ فکری

اما بین سن بلوغ مغز و رسیدن به اوج توانایی مغز تفاوت وجود دارد. مغز شما در طول زمان به تدریج تواناییهای تازه ای پیدا می کند.

در این عکس می توانید که شما در چه سنی به نقطه اوج این تواناییها خواهید رسید:

بلوغ فکری

منبع: نت نوشت