sG1403279403

تاکنون هر چندقلو در دنیا همزمان یا با چندثانیه تاخیر به دنیا آمده اند ،ولی به طرز باورنکردنی این دوقلوی امریکایی جدا جدا و با یک روز تاخیر از هم به دنیا آمدند ،این دو نوزاد تا پای مرگ پیش رفته و لحظات سختی را سپری کردند تا با کمک تکنیک های نوین پزشکی نجات پیدا کرده و زنده مانند.

 تمام چندقلوهایی که تاکنون به دنیا آمده اند در سال، روز، ساعت، دقیقه و حتی ثانیه ای واحد متولد شده اند اما الکساندر و رونالدو، دوقلوهایی هستند که با 24 روز تاخیر از یکدیگر متولد شده اند. اما نه تولدی معمولی و ساده، این دو نوزاد تا پای مرگ پیش رفته و لحظات سختی را سپری کردند تا با کمک تکنیک های نوین پزشکی نجات پیدا کرده و زنده مانند.

پزشک تاریخ تولد دو قلوها را ماه ژوئن (خرداد ماه) پیش بینی می کرد اما در ماه فوریه و زمانی که تنها 24 هفته (حدودا شش ماه) از دوران بارداری سپری می شد، مادر دچار پارگی زودرس کیسه آب می شود.

لیندالوا داسیلوا، مادر دوقلوها می گوید:” زمانی که این اتفاق رخ داد، بسیار ناامید شده بودم و فکر می کردم که هر دو نوزادم را از دست خواهم داد زیرا مطالب بسیاری را در این رابطه خوانده بودم که اگر پارگی کیسه آب طی ماه ششم بارداری رخ دهد، نوزاد زودرس بوده و شانس کمی برای بقا و زندگی خواهند داشت.”

اما پزشکان بوستون سرنوشت مادر و فرزندان را تغییر دادند. پزشکان بلافاصله بعد از انتفال مادر به بیمارستان تصمیمات مهمی را اتخاذ کردند زیرا زمان نقش مهمی را در زنده ماندن مادر و فرزندان ایفا می کرد. در ابتدا با بستری کردن مادر و تجویز دارو، انقباضات رحمی را تحت کنترل درآوردند تا از زایمان و تولد زودرس نوزادان جلوگیری کنند. اما با گذشت حدودا دوازده روز از این رخداد، پزشکان دیگر قادر به جلوگیری از تولد نوزادان نبودند.  یکی از دو قلوها با نام الکساندر  با وزن حدودا 700 گرم متولد شد و در دستگاه قرار گرفت.

جنین دوم در رحم مادر ماند!

دکتر “سابرینا کرایگو” و پزشک این مادر باردار می گوید:” با تولد یکی از نوزادان، مادر تا حدی آرامش خود را به دست آورد و در نتیجه ما را برای هدفی که داشتیم، ترغیب کرد. پزشکان در روشی بسیار نادر اجازه می دهند تا جنین دوم تا پایان زمان ممکن در رحم مادر باقی بماند و به رشد خود ادامه بدهد تا زمان تولد فرا برسد! این تکنیک و روش به جنین دوم اجازه می دهد تا پایان زمان تولد در رحم مادر باقی بماند و با خطرات کمتری نسبت به برادر خود دوره نارس بودن را به پایان برساند.

تولد دومین نوزاد در کمال شگفتی

اما این روش اعجاب انگیز تنها 24 روز نتیجه داد و تولد دومین نوزاد نیز حدودا بعد از یک ماه رقم خورد تا رونالدو نارس نیز همانند برادرش به دستگاه انتقال داده شود. اما رونالدو با وزنی حدودا یک کیلو و دویست گرم دنیا آمد تا وزنش 500 گرم بیشتر از برادرش باشد.

بنا به گزارش منتشر شده، حال عمومی هر دو نوزاد و مادر آنها مساعد است.