تاثیر انزوای اجتماعی بر دیابت نوع 2

دیابت نوع 2 در افراد کم تحرک و کسانی که روابط اجتماعی قابل توجهی ندارند بیشتر دیده می شود. محققان دانشگاه ماستریخت هلند معتقدند که فعالیت اجتماعی تاثیر قابل ملاحظه ای بر پیشگیری از بروز امراض قندی در مردان و زنان میگذارد. به شرح یافته های این محققان درادامه دقت کنید.

محققان دریافتند مردان و زنانی که فعالیت اجتماعی ندارند در مقایسه با افرادی که با شبکه های بزرگ اجتماعی در ارتباط هستند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت قرار دارند.

یافته های محققان دانشگاه ماستریخت هلند نشان داد فقدان مشارکت اجتماعی با افزایش ۶۰ درصدی احتمال ابتلا به مشکلات پیش دیابت و ۱۱۲ درصد احتمال ابتلا به دیابت نوع۲ در زنان در مقایسه با افراد دیگر مرتبط است.

تاثیر انزوای اجتماعی بر دیابت نوع 2

همچنین مردانی که حضور اجتماعی کمتری در محافل اجتماعی دارند ۴۲ درصد بیشتر در معرض ابتلا به دیابت نوع۲ قرار دارند، درحالیکه این خطر برای مردانی که تنها زندگی می کنند ۹۴ درصد بیشتر بود.

استفانی برینک هیوز، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «اندازه شبکه اجتماعی و مشارکت در فعالیت های اجتماعی در نهایت به عنوان شاخصی برای اندازه گیری ریسک دیابت استفاده خواهد شد.»

تاثیر انزوای اجتماعی بر دیابت نوع 2

در این مطالعه، محققان ۲۸۶۱ زن و مرد ۴۰ تا ۷۵ سال را مورد بررسی قرار دادند.

برینک هیوز در ادامه تاکید می کند که ایده از بین بردن انزوای اجتماعی می تواند به پیشگیری از ابتلا به دیابت نوع۲ کمک کند.

مهر