زلزله نه تنها خسارات جانی و مالی به همراه دارد،بلکه باعث بروز آسیب های روانی و ذهنی نیز می شود و افراد در غم از دست دادن عزیزان خود دچار افسردگی و بحران های عاطفی نیز می شوند.

نکات ایمنی برای سالم ماندن در زلزله دستورالعمل ذیل براساس آخرین آموزش های تأئید شده از صلیب سرخ جهانی طراحی شده است:
|کاری از گروه نجات روزنامه شهروند |

اشیایی نظیر مبل، تخت خواب ومیز به هنگام زلزله خواهند شکست اما فضای کنار آنها معمولا امن است. این فضا به شکل مثلثی است که به آن مثلث حیات می گویند.

بخواب، بپوشون، صبر کن. این سه کلمه اقدامات ایمنی به هنگام زلزله را خلاصه کرده است و براساس آخرین متد بوده و مورد تایید سازمان صلیب سرخ جهانی است.

در ساختمان های چند طبقه روی زمین بخوابید و نحوه خوابیدنتان به شکل جنینی باشد. سعی کنید کنار تخت خواب، مبل و یا یک شیء بزرگ روی زمین بخوابید.

در فضای داخل خانه سر و گردنتان را پایین بگیرید

وقتی سوار اتومبیل هستید هرگز زیر پل و یا هر چیزی که ممکن است سقوط کند توقف نکنید.

وقتی خواب هستید اگر در رختخواب هستید همانجا بمانید.

وقتی خارج از خانه هستید اگر خارج از خانه هستید از ساختمان ها فاصله بگیرید.

اگر در ساختمان های بلند مرتبه هستید هرگز از آسانسور استفاده نکنید. از پنجره ها فاصله بگیرید.

اگر در فضای باز هستید جایی بروید که چیزی روی سرتان سقوط نکند. از تیرهای چراغ برق، درخت‌ها، و حتی اتومبیل ها فاصله بگیرید.

اگر در حال رانندگی هستید در کنار خیابان توقف کنید. ترمز دستی را بکشید. آنقدر در اتومبیل بمانید تا لرزش متوقف شود.

چرا باید از این دستورالعمل پیروی کرد؟ تلاش برای حرکت در زمان زمین‌لرزه شما را بیشتر به خطر می اندازد.

بزرگترین خطری که شما را تهدید می‌کند از سوی اشیایی است که سقوط می‌کند و در هوا معلق هستند.

احتمال فروریختن ساختمان در مقایسه با اشیای معلق و آویزان از درجه خطری کمتری برخوردار است.

منبع/شهروند