IMG14581757.jpg

وقتی به شما می گویند” ان شا الله صدساله شی”هیچ به قیافه و تصویر بدن خود فکر کرده اید؟بدانید هنگام صدسالگی پیر و فرتوت و پژمرده اید و بدنتان شادابی اکنون را ندارد

انسان بعد از یک قرن زندگی مانند گلی پژمرده می‌شود و دیگر آن شادابی و طراوت جوانی را ندارد، این راهی است که تمام انسان‌ها در پیش دارند و تجربه می‌کنند.

«آناستازیا پوتینگر» تصاویری سیاه و سفید و بسیار زیبا از بدن انسان در 100 سالگی انداخته است که این تصاویر انسان را به فکر فرو می‌برد و شاید با دیدن آنها قدر جوانی را بیشتر بدانیم و بیشتر مراقب سلامت خود باشیم تا دیرتر فرسوده و چروکیده شویم.

225810_588

225811_100

225813_408

225814_822

225815_190