راهنمایی های خوراکی در مورد مصرف شیرین کننده مصنوعی

برخی شیرین کننده های مصنوعی بیشتر از حد مجاز وارد بدن می شوند و می توانند برای بدن مشکل ساز شوند. امینه مرشدی کارشناس اداره غذایی و آشامیدنی راهنمایی های ویژه ای در مورد مصرف انواع شیرین کننده ها ارائه داده اند که درادامه خواهید خواند.
کارشناس اداره غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی سازمان غذا و دارو گفت: مصرف کنندگان در صورتی که تمایل به مصرف شیرین کننده های مصنوعی به ویژه سوکرالوز دارند، باید توجه داشته باشند که مقدار دریافتی بیش از حد قابل تحمل بدن نباشد.

راهنمایی های خوراکی در مورد مصرف شیرین کننده مصنوعی

امینه مرشدی افزود: سوکرالوز شیرین کننده مجاز خوراکی است که از شکر طی یک فرآیند چند مرحله ای ساخته می شود. این شیرین کننده مصنوعی دارای طعمی مانند شکر است اما مانند آن در بدن متابولیزه (فرآیند سوخت و سوز در بدن) نمی شود و بدون تغییر از بدن دفع می شود.

وی خاطرنشان کرد: سوکرالوز در کدکس بین المللی مواد غذایی به میزان دریافتی روزانه صفر تا 15 میلی گرم به ازای کیلوگرم (ADI) وزن بدن قابل قبول است.
وی ادامه داد: کاربرد سوکرالوز در برخی مواد غذایی براساس ویژگی محصول و فرآیند آن و زیر نظر و با موافقت وزارت بهداشت و معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در مقادیر مشخص شده، بلامانع است.

راهنمایی های خوراکی در مورد مصرف شیرین کننده مصنوعی

کارشناس اداره غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی سازمان غذا و دارو یادآور شد: بدیهی است مقدار استفاده از این شیرین کننده مصنوعی باید مورد پایش قرار گیرد و مصرف کنندگان باید توجه داشته باشند در صورتی که تمایل به مصرف دارند مقدار دریافتی بیش از حد قابل تحمل بدن نباشد.
سوکرالوز (به انگلیسی: Sucralose) ،یک ترکیب شیمیایی و تنها شیرین کننده بدون کالری است که از شکر مشتق می‌شود و 600 بار از شکر شیرین تر است.

ایرنا