ارتباط خوراکی‌‌های ترش‌مزه با کم خونی

در مصرف خوراکی های ترش مزه دقت کنید. این قبیل خوردنی ها باعث بروز کم خونی و پیری زودرس می شوند. همچنین خشکی پوستتان را نیز افزایش میدهند. برخی افراد چاق مبتلا به کم خونی هستند که بهتر است در وعده های غذایی خود از خوردنی های ترش مزه پرهیز کنند.


استاد طب سنتی گفت: افراط در مصرف “خوراکی‌های ترش‌مزه” از یک سو موجب ضعف می‌شود و اعضای بدن را خشک می‌‌کند و از دیگر سو، مضعف حرارت غریزی و کاهنده قوای بدن می‌شود و مزه ترش هر دو سبب بروز پیری و کم‌خونی است.

محمد عبادیانی درباره مزه‌ها و نقش آن در تولید اخلاط در بدن اظهار کرد: باید دانست که مزه‌ها در امر تولید اخلاط و نیز اشتهای به غذا همچنین در عملکرد هاضمه، نقش مؤثری دارند.

وی افزود: بر این اساس، برای کسانی که دچار قِلَت دَم یا کم‌خونی هستند, آگاهی از خواص و عملکرد مزه‌ها امری ضروری است زیرا بسیاری از افراد مبتلا به کم‌خونی به خاطر عدم آگاهی از تأثیر مزه‌ها، تنها به میل نفس خود توجه می‌کنند و با مصرف مزه‌های نامناسب با بیماری، موجب تشدید یا استمرار بیماری خود می‌شوند.

ارتباط خوراکی‌‌های ترش‌مزه با کم خونی

این استاد طب سنتی تصریح کرد: مبتلایان به چاقی ناشی از کم‌خونی باید از مصرف حموضات یعنی مواد غذایی ترش خودداری کنند چرا که غذاها و میوه‌های ترش باعث پیری زودرس می‌شوند.

عبادیانی خاطرنشان کرد: شاید این سؤال مطرح شود که چرا ترشی‌ها باعث بروز پیری زودهنگام می‌شود, در پاسخ باید گفت اسباب پیری را می‌توان دو امر ضعف حرارت غریزی و خشک شدن رطوبت غریزی بیان کرد.

وی اضافه کرد: باید دانست که افراط در مصرف خوراکی‌های ترش‌مزه، از یک سو موجب ضعف می‌شود و اعضای بدن را خشک می‌سازد و از دیگر سو، مضعف حرارت غریزی و کاهنده قوای بدن می‌شود و مزه ترش هر دو سبب بروز پیری را داراست.

ارتباط خوراکی‌‌های ترش‌مزه با کم خونی

این استاد طب سنتی یادآور شد: مبتلایان به کم‌خونی باید در مصرف خوراکی‌‌های ترش‌مزه جانب احتیاط را مراعات کنند تا عوارض ناشی از آن، موجب بدتر شدن مشکل‌شان نشود؛ مبتلایان به کم‌خونی، باید در مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های ترش محتاط باشند چرا که مداومت بر خوردن آنها باعث پیری زودرس می‌شود.

تسنیم