طراح طب: بررسی صورت برای جراحی بینی در شش مرحله

جراحی بینی طراح طب

در برخی کلینیک ها قبل از انجام جراحی بینی ابتدا فرم بینی و چهره بیمار آنالیز می شود و چهره بیمار پس از جراحی بینی اش برای وی ترسیم خواهد شد. در ادامه می خواهیم جراحی بینی با کمک قالب های کنترل شده را برایتان شرح دهیم با ما همراه باشید.

مراحل عمل زیبایی بینی با قالب های کنترل شده به صورت زیر می باشد:

مرحله اول: چهره متقاضی با به روزترین  اسکنرهای 3 بعدی به روش  دقیق و بابالاترین میزان زوم اسکن می شود.

مرحله دوم: در جلسه مشاوره در کنار جراح و متخصص زیبایی بینی مجرب، مهندس متخصص و متقاضی و دیگر افراد، بینی مورد نظر فرد انتخاب می شود. متقاضی در این جلسه  به راحتی قادر خواهد بود چهره خود را بعد از عمل جراحی بینی به روش 3 بعدی مشاهده کند.

مرحله سوم: پس  از اینکه متقاضی فرم بینی طراحی شده را پیش از عمل را انتخاب و تایید کرد ، مهندسین و متخصصین کلینیک به بررسی چهره و بینی متقاضی طبق نسبت های طلایی چهره خواهند پرداخت.

جراحی بینی طراح طب

مرحله چهارم: در این مرحله قالب های کنترلی متقاضی که مخصوص به وی می باشد و از فرم از قبل طراحی شده متقاضی برگرفته شده اند تولید خواهد شد.

مرحله ‍‍پنج: پیش از انجام عمل جراحی در اتاق عمل مجددا آنالیز ها و قالب های کنترلی توسط پزشک و متخصصین بررسی می گردد.

مرحله ششم: در این مرحله در زمان عمل جراحی ، قالب های کنترلی را بر روی بینی متقاضی قرار میدهند و در طول جراحی فرم بینی را با قالب های کنترلی مقایسه کرده و تا رسیدن به فرم مورد نظر متقاضی پیش می روند و تنها زمانی عمل جراحی خاتمه پیدا میکند که فرم بینی حین جراحی با قالب های کنترلی هیچ تفاوتی نداشته باشد.

عکس های قبل از عمل که از بینی متقاضی گرفته می‌شود، روشی مهم  برای جراحی زیبایی بینی یا رینوپلاستی به شمار می رود 6 زاویه استاندارد رینوپلاستی شامل از زاویه جلو، مورب راست و چپ، نیمرخ راست و چپ و قاعده ای می باشند . زاویه‌های نیمرخ و مورب و جلویی به روشی گرفته می شوند که سر بیمار در موقعیت صفحه افقی باشد  به حالتی که موقعیت سر به حالتی است که خط فرضی که از مقابل کانال گوش بیرونی تا لبه پایینی کره چشم ترسیم می شود، به موازات سطح افق باشد