طراح طب: فواید استفاده از قالب های کنترلی برای جراحی بینی

 قالب های کنترلی برای جراحی بینی

امروزه روش نوینی برای جراحی زیبایی بینی استفاده می شود که میزان خطای پزشکی را حین عمل زیبایی بسیار پایین آورده و باعث افزایش رضایت بیمار پس از مشاهده نتیجه عمل خواهد شد. در این روش از قالب های کنترلی برای جراحی زیبایی بینی استفاده می شود.

احتمال زیاد شما هم کسانی را دیده‌اید که احتیاج به جراحی نداشته و مورد مناسبی برای جراحی نمی باشند ولی بدون در نظر گرفتن  فرم صورت خود علاقه مند به انجام جراحی‌های زیبایی هستند . علت این است که به خاطر تصمیم نادرست، این مدل جراحی‌ها هراندازه هم که خوب صورت بگیرد، در اخر  با نارضایتی متقاضی همراه است. باید در عمل زیبایی به یک قانون مهم در مورد خطوط صورت دقت کنید. همچنین یکی دیگر از عواملی  که موجب نارضایتی متقاضی جراحی بینی می گردد نبود اتفاق نظر میان متقاضی  و پزشک در زمینه نتیجه عمل است برخی مواقع پزشک از نتیجه جراحی کاملا راضی است ولی متقاضی به هیچ وجه رضایت نداشته و ناراحت است.

غالبا جراحان بخاطر جراحی‌های متعددی که روی بیماران مختلف انجام می‌دهند تا حدودی خطاهایشان در حین عمل جراحی افزایش می یابد و با وجودی که مقداری متوجه تقاضای وی از جراحی شده اند در زمان جراحی درخواست وی را به خوبی به یاد نمی‌آورند. به همین دلیل متقاضی در آخر علاوه بر هزینه و مشکلات زیاد پس از عمل باز هم به نتیجه ایده آل خود نمی رسد. در ادامه در این زمینه و راه‌ چاره برای این مشکل صحبت می کنیم.

راه  چاره چیست؟

ما راهی برای پیشگیری از جراحی‌های غیر ضروری پیدا کردیم؛ اسکنرهای سه بعدی به خوبی به ما در این زمینه کمک میکنند، مراجعه کنندگان چهره خود را بعد از عمل می‌بینند و قادر خواهند بود با فکر و ذهن‌ خود مطابقت دهند و تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. با کمک اسکن و طراحی سه بعدی صورت، متقاضی چهره خود را پس  از عمل در مقایسه  با دیگر بخش های صورت خود می‌بینند و در صورت لزوم می‌توانند در زمینه تناسب و تغییر دیگر نواحی چهره خود هم تغییرات مفیدی اعمال کند. به عنوان مثال برخی اوقات متقاضی در می یابد که باید به جای جراحی بینی فقط فک خود را فرم دهد و یا از تزریق ژل و یا زاویه دار کردن فک کمک بگیرد.

از سوی دیگر این طراحی ها تبدیل به آنالیزهای مهندسی میگردند و جراح به صورت کتبی می‌داند که چه قولی به متقاضی داده‌ و اطلاع دارد که چه وسیله ای را  بایدبکار ببندد. جراح در اتاق عمل آگاه است که چه تغییری حتی در حد میلیمتر باید ایجاد کند و  همچنین برای بالابردن دقت جراح ،ابزاری با نام قالب های کنترلی جراحی بینی که طبق فرم طراحی شده  تایید جراح و متقاضی تولید شده است در اختیار جراح قرار خواهند گرفت و جراح با استفاده از قالب های کنترلی بر روی بینی در زمان عمل در می یابد که چه تغییراتی را هنوز در بینی ایجاد نکرده و جراحی را به آن اندازه ادامه میدهد تا تقارن بین قالبهای کنترلی و بینی ایجاد گردد به همین ترتیب جراح اطمینان پیدا میکند که به گفته خود به متقاضی  عمل کرده و همچنین تصاویری از هماهنگی  فرم بینی با قالبهای کنترلی به متقاضی جراحی ارائه داده می شود تا اطمینان متقاضی از صحیح بودن فرآیند جراحی ایجاد گردد. قالبهای کنترلی جراحی ابزاری برای مدیریت درستی کار جراح هستند و فرآیند جراحی طبق این قالبهای کنترلی انجام می شود . همه چیز از قبل برای انجام یک عمل بی نظیر حاضر است.