ارتباط بین امراض کلیوی و نوسانات قند خون

افرادی که به بیماری کلیوی دچار هستند بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به امراض قندی مانند دیابت قرار دارند. محققان دانشگاه واشنگتن در تازه ترین تحقیقاتشان موفق به کشف ارتباط این دو بیماری با یکدیگر شدند. اختلال در عملکرد کلیه را عاملی برای ایجاد بیماری های قندی می نامند.

طبق نتایج یک مطالعه جدید، بیماری کلیوی ریسک دیابت را افزایش می‌دهد. در حال حاضر متخصصان می‌دانند که عکس این موضوع صحیح است و دیابت ریسک بیماری کلیه را افزایش می‌دهد.

اما محققان مطالعه جدید از دانشگاه واشنگتن دریافته‌اند که اختلال در عملکرد کلیه می‌تواند منجر به دیابت <Diabetes>شود. به گفته محققان، مواد زائد به نام اوره ارتباط دوسویه بین این دو بیماری دارد. اوره از تجزیه پروتئین غذا ایجاد می‌شود. معمولا کلیه‌ها اوره را از خون حذف می‌کنند، اما عملکرد ضعیف کلیه‌ها می‌تواند منجر به افزایش میزان اوره شود. این مطالعه شامل بررسی گزارش‌های پزشکی ۱.۳ میلیون فرد بزرگسال فاقد ابتلا به دیابت در طول مدت ۵ سال بود.

ارتباط بین امراض کلیوی و نوسانات قند خون

حدود ۹ درصد دارای افزایش میزان سطح اوره بودند که نشانه کاهش عملکرد کلیه‌هاست. مطالعه نشان داد افراد دارای میزان بالا اوره ۲۳ درصد بیشتر در معرض ابتلا به دیابت در مقایسه با افراد دارای میزان عادی اوره بودند. به گفته محققان، بیماری کلیه از طریق افزایش میزان اوره، موجب افزایش ریسک دیابت می‌شود. زمانیکه اوره به دلیل بدکاری کلیه‌ها در خون تشکیل می‌شود، مقاومت انسولین افزایش یافته و در نتیجه ترشح انسولین دچار اختلال می‌شود. محققان عنوان می‌کنند کاهش میزان اوره از طریق برخی روش‌ها نظیر دارو و رژیم غذایی امکان پذیر است.

سپید