سیستم نویگیشن دینامیکی ایمپلنت های دندانی دکتر ادیب

سیستم نویگیشن دینامیکی ایمپلنت های دندانی دکتر ادیب

یک فناوری امیدوارکننده که برای هدایت جایگذاری ایمپلنت های دندانی در زمان واقعی توسط یک رایانه و براساس اطلاعات تولید شده از توموگرافی کامپیوتری بیمار (CT)، است. البته چندین سیستم ردیابی نویگیشن با این هدف ایجاد شده است. این سیستم ها با استفاده از تکنولوژی ردیابی حرکت، که موقعیت مکانی دندانپزشکی و موقعیت بیمار را در طول قرار دادن ایمپلنت ردیابی می کند.


دکتر ادیب گفت: برنامه ریزی دیجیتالی با استفاده از پرتو مخروطی CT توسط جراح دندانپزشک انجام می شود. سنسورهای مربوط به هر دو بخش یعنی بیمار و دستگیره جراحی انتقال اطلاعات موقعیت سه بعدی به یک دوربین یا نشان دهنده این اطلاعات اجازه می دهد تا رایانه بلافاصله محاسبه و نمایش موقعیت مجازی ابزار، نسبت به داده های تصویر را نشان دهد.

افزایش کیفیت و ایمنی

جراحی ایمپلنت نویگیشن کامپیوتری می تواند به طور قابل توجهی به افزایش کیفیت و ایمنی درونی عمل جراحی ایمپلنت های دندانی کمک کند، اگرچه مطالعات بیشتری  در این مورد لازم است. پژوهش های آینده باید بر دقت سیستم ها و غلبه بر چالش های فعلی تمرکز کنند. استفاده از این تکنولوژی در دندانپزشکی به طور قابل توجهی می تواند به افزایش کیفیت درمان ارائه شده کمک کند. فن آوری های نوین و جدید در زمینه ایمپلنتولوژی باعث تسهیل استفاده از ایمپلنت های دندانی در عمل روزانه دندان ها می شود. در حال حاضر درمان با دندانپزشکی ایمپلنت UTIL روش پذیرفته شده و توصیه شده برای جایگزینی دندان های خالی است. با این حال، اشتباهات در طول روش قرار دادن ایمپلنت ممکن است به خطاهای موثر بر موقعیت ایمپلنت نهایی منجر شود و در نهایت و نتیجه ترمیم موقعیت دقیق ایمپلنت های دندانی برای دستیابی به بهترین نتیجه عملکردی و زیبایی علاوه بر این برای جلوگیری از خطر بیش از حد بیومکانیک مورد نیاز است.

از آنجا که حفره دهان یک فضای نسبتا محدود است، درجه بالای دقت در قرار دادن ایمپلنت ها برای موفقیت پروتز نهایی بسیار مهم است.
ابزارهای موجود برای کمک به برنامه ریزی ایمپلنت های دیجیتال و کمک به قرار دادن ایمپلنت در دسترس هستند. تکنیک های نویگیشن برای انتقال اطلاعات دیجیتال برنامه ریزی شده به محیط بالینی طراحی شده اند. چند تکنیک برای تسهیل این انتقال وجود دارد: جراحی ایمپلنت هدایت شده (ثابت)، جراحی ایمپلنت کامپیوتری (پویا) و ایمپلنت رباتیک. با دستاوردهای قابل توجهی که در زمینه دندانپزشکی ایمپلنت کامپیوتری انجام شده، اکنون تلاش می شود تا به طور کامل از ایمپلنت در بررسی برخی از سیستم هایی که در حال حاضر برای جراحی ایمپلنت هدایت شده (پویا) در دسترس است روند اخیر قرار دادن ایمپلنت های دندانی را مورد بحث قرار دهد.

سیستم نویگیشن دینامیکی ایمپلنت های دندانی دکتر ادیب

جراحی ایمپلنت نویگیشن کامپیوتری چیست؟

این جراحی ایمپلنت با استفاده از یک سیستم مبتنی بر کامپیوتر با زمان واقعی بر اساس اطلاعات تولید شده توسط توموگرافی کامپیوتری است. این سیستم با تکنولوژی ردیابی حرکت، و آهنگ موقعیت مته دندانپزشکی است.

چگونه سیستم هدایت پویا کار می کند؟

موقعیت ایمپلنت ایده آل به صورت دیجیتالی به وسیله جراح دندانپزشک، با استفاده از بازسازی پروتز نهایی، مورفولوژی استخوان و نشانه های آناتومی ارجاع داده می شود. علاوه بر این، سنسورهایی که به بیمار و دستگیره جراحی متصل می شوند اطلاعات موقعیت مکانی سه بعدی را به یک دوربین یا آشکارساز انتقال می دهند. این اطلاعات اجازه می دهد تا کامپیوتر به صورت فوری محاسبه و نمایش موقعیت مجازی ابزار، نسبت به داده های تصویری و غیره را داشته باشد.

چندین سیستم ردیابی نویگیشن برای کمک به قرار دادن ایمپلنت های دندانی ایجاد شده است. اگرچه بعضی از آنها برای سال ها در دسترس بوده اند، اما متخصصین دندانپزشکی از آنها استفاده نکرده اند. دلایل احتمالی هزینه های بالا و مشکلات در استفاده از طرح های نمونه اولیه بوده است. به تازگی، این تکنولوژی پیشرفت کرده است و دقت بالای آن  مورد تحسین دندانپزشکان واقع شده است.