اثرات جانبی کراتین

 

این بخش را به اثرات جانبی مکمل کراتین اختصاص دادیم. اگر چه تاکنون هیچ اثر جانبی از کراتین مشاهده نشده است و این ماده نیز توسط کمیته بین المللی المپیک ممنوع نمیباشد لیکن نباید خطرات احتمالی مصرف ان را از نظر دور داشت. بر اساس شواهد بخش قابل توجهی از مکمل که به صورت خوراکی مصرف گردیده از دیواره روده کوچک جذب نشده و از طریق مدفوع دفع میگردد و مشکل اصلی به جهت استفاده از اشکال غیر خوراکی نظیر تزریق داخل وریدیو… این ماده می باشد. با مصرف مکمل کراتین ممکن است که بار کلیوی افزایش یافته و بر این اساس عوارض بیماری در مبتلایان به نارسایی های کلیوی تشدید گردد.

پس اگر از کراتین استفاده می کنید آگاهانه استفاده کنید.

این مطلب توسط جناب آقای دکتر نیما ترابی گلسفید تهیه و برای مجله پزشکی دکتر سلام ارسال شده است.