دکتر محمود ادیب
متخصص ایمپلنت
با سابقه ۲۰ ساله در امر زیبایی و درمانی دندان
با بروزرسانی لحظه به لحظه خود و کادر پزشکی و همگام شدن با علم روز دندانپزشکی دنیا
باعث تحولی شگرف در امر ایمپلنت و زیبایی دندان شده است.