اوتیسم

در جدیدترین تحقیقاتی که در خصوص کودکان مبتلا به اوتیسم صورت گرفته است، متوجه این موضوع شده اند که کودکان اوتیسمی که گفت و گو با یک زبان دیگر را می آموزند، راحت تر می توانند از عهده عوض شدن وظیفه ها برآیند. در این مقاله از دکتر سلام به افزایش انعطاف شناختی کودکان اوتیسمی پرداخته ایم. با ما همراه شوید.

کودکان مبتلا به این طیف از بیماری، اغلب در عوض شدن کارها و تقسیم توجه خود میان وظیفه ها، دچار دشواری می‌شوند اما این پژوهش جدید در کانادا که “غافلگیرکننده” و “هیجان‌انگیز” کودکان مبتلا به این طیف از بیماری، اغلب در عوض شدن کارها و تقسیم توجه خود میان وظیفه ها، دچار دشواری می‌شوند اما این پژوهش جدید در کانادا که “غافلگیرکننده” و “هیجان‌انگیز” خوانده شده، نشان می‌دهد دو زبانه بودن می‌تواند انعطاف‌پذیری شناختی آنان را افزایش دهد.

اغلب به والدین گفته می‌شود اگر کودکشان مبتلا به “اختلال اوتیسم” (ASD)

“آپارنا نادیگ”، نویسنده ارشد این پژوهش از “دانشگاه مک‌گیل” (McGill University)

در طول ۱۵ سال گذشته، درباره وجود “مزیت دو زبانه بودن”

بعضی پژوهشگران، استدلال قانع‌کننده‌ای در این باره دارند که زندگی کردن به عنوان یک فرد دو زبانه و احتیاج ناخودآگاه به عوض شدن زبان، انعطاف‌پذیری شناختی را افزایش می‌دهد.

اما تاحالا هیچ ‌کس، پژوهشی منتشر نکرده هست که نشان دهد این مزیت امکان دارد به کودکان مبتلا به طیف اوتیسم نیز تعمیم یابد.

این پژوهش در کانادا روی ۴۰ کودک مبتلا به اوتیسم در بخش فرانسوی زبان کانادا(کِبک) انجام گردید.

چگونگی انجام پژوهش

۲۰ ۲۰ کودک، دوزبانه و نیمی از آنان به اوتیسم مبتلا بودند. ۲۰ ۲۰ کودک دیگر که نیمی از آنان نیز مبتلا به اوتیسم بودند، می‌توانستند تنها به یک زبان حرف بزنند.

این پژوهش مشخص نمود وقتی که نوبت به انجام بخش سخت تر رسید، کودکان دو زبانه مبتلا به اختلال اوتیسم نسبت به همسالان تک زبانه خود، کارکرد بهتری داشتند.

پژوهشگران بر این باورند به رغم کوچک بودن این نمونه، مزیت دو زبانه بودن که در کودکان مبتلا به اوتیسم دیده گردید، پیامدهای بسیار مهمی دارد.

منبع: ایسنا