معرفی دندانپزشکی دکتر منیره السادات تهرانی
■ فلوشیپ دندانپزشکی زیبایی از ایتالیا
■ عضو انجمن متخصصین ترمیمی ایران
■ مربی سابق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران
■ عضو آکادمی ایمپلنت آمریکا (I C O I)
ویدیو:حامد کریم زاده