دکتر ادیب: سیستم نویگیشن ایمپلنت دندان راهنمای جراحی در آینده

نویگیشن دکتر ادیب

هیچ بررسی تاثیر منحنی یادگیری بر دقت سیستم های ایمنی ایمپلنت دندان را مورد مطالعه قرار نداده است.این مطالعه دقت سیستم ایمنی ایمپلنت دندان را مورد بررسی قرار داده و منحنی یادگیری را با توجه به زمان و مکان جراحی ایجاد کرده است.هر مدل دندانی برای حفاری 3 موقعیت جا افتاده ی استفاده شده ویک ماژول ردیابی بیمار ایجاد کرده است.

همان دندانپزشک آزمایش حفاری را برای 5 مدل دندانی انجام داد.درمان شناختی سی تی اسکن بر روی مدل های دندانی انجام شده است. ایمپلنت سفارشی براساس حفره های سوراخ شده صورت گرفت.خطای نسبی بین برنامه ریزی قبل از عمل و ایمپلنت واقعی محاسبه شد.استفاده از سیستم ایمنی ایمپلنت می تواند به دندان پزشکان کمک کند که ایمپلنت موضعی را با دقت بیشتری انجام دهند.

افزایش تکرار جراحی های ایمپلنت که با آن دندانپزشک از سیستم ایمنی استفاده می کند، منجر به کوتاه شدن زمان جراحی می شود. با توجه به طول و انحراف زاویه ای دریافتیم که همین میزان دقت میتواند برای ایمپلنت های فک بالا و پایین بکار رود. منحنی یادگیری برای سیستم ایمنی ایمپلنت دندانی پس از انجام 5 آزمایش افزایش یادگیری را نشان داد.

دکتر ادیب خاطر نشان کرد: سیستم فعلی دقت یکسانی برای ایمپلنت های دندانی فک بالا و پایین داشته و در موقعیت های دندانی متفاوت به نمایش گذاشته است. یک روش آنالیز واریانس نشان داد که خطاهای کلی طولی و زاویه ای تفاوت دارند. بعلاوه دارای پتانسیل بالایی برای جراحی ایمپلنت در آینده است و منحنی یادگیری آن می تواند مرجعی برای دندانپزشکان باشد.

نویگیشن دکتر ادیب

مقدمه

فناوری ایمپلنت دندان بطور گسترده برای بازسازی دهانی در سال های اخیر مورد استفاده قرار می گیرد. ایمپلنت های دندانی یک راه حل جایگزین برای بیمارانی که از پروتز های دندان و دندان مصنوعی سنتی ناراضی هستند، فراهم می کند. علاوه بر این ایمپلنت های دندانی، در مواردی که درمان با باز سازی کامل دهان انجام می شود، قبلا دشوار بوده اما هم اکنون نتایج آن رضایتبخش است.

دکتر ادیب افزود: با پروتز های ایمپلنتِ قوی دندان بازسازی شده، عملکرد جویدن، دارای بیومکانیک برتر و زیبایی شناسی و مراقبت موثر داراز مدت را تسهیل می کند. با این وجود، به دلیل اینکه فک بالا و پایین ساختارهای تشریحی خاصی دارند، مانند سینوس آرواره ی اعصاب تحتانی لثه، باید اطلاعات کافی قبل از انجام جراحی ایمپلنت برای برنامه ریزی محل ایمپلنت و عمق، بهبود میزان موفقیت، و کاهش عوارض احتمالی جراحی کسب شود.

چندین مطالعه گزارش کرده اند که دقت کم این تصاویر دو بعدی نمی تواند اطلاعات مورد نیاز برای کاشت دندان را ارائه دهد. در مقابل، بررسی عکس برداری می تواند تصاویری در پلان های مختلف و یک فضای سه بعدی از طریق سازماندهی مجدد پایگاه داده ی تصویری  ارائه نماید.بنابراین بررسی عکس برداری در مطالعات قبل از عمل برای عمل جراحی ایمپلنت های مختلف در سال های اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.پس ازگرفتن تصاویر واضح از فک بالا و پایین از طریق عکس برداری، تجزیه و تحلیل تصویر با نرم افزار مرتبط با ایمپلنت صورت می گیردو تحلیل جراحی سر پایی انجام شده برای ایجاد یک موقعیت کاشت هدفمند و دستیابی به نتایج مورد نظر ایجاد می شود.سیستم ایمپلنت دندانی سیستم کمکی برای لانه گزینی است؛ چنین سیستمی براساس تکنولوژی تصویر برداری پزشکی در ترکیب با موقعیت نوری است. آنها ایمپلنت جراحی دندان مصنوعی را با تصویربرداری پزشکی و دستگاه موقعیت یابی نوری با نرم افزار برنامه ریزی قبل از عمل برای ایمپلنت های دندانی ادغام می کنند.از طریق یک رابط کاربری قابل اجرا که یک نمایشگر زمان واقعی را فراهم می کند، این سیستم کاربران را هدایت می کند تا براساس خروجی نرم افزار که قبل از عمل برنامه ریزی شده، به موقعیت هدف دسترسی پیدا کنند.سیستم های ایمنی می توانند ایمنی را در طول جراحی افزایش دهند و از آسیب به اعصاب یا ساختارهای بحرانی دندان های مجاور جلوگیری نمایند.با استفاده از این سیستم، دندان پزشکان می توانند طرح دقیق ایمپلنت دندانی را براساس اطلاعاتی که قبل از جراحی گرد آوری کرده اند جمع آوری نمایند، درنتیجه دقت ایمپلنت های دندانی را افزایش داده و خطر ابتلا به شکست ایمپلنت دندانی را کاهش می دهند.تجربیات بالینی تایید کرده اند که سیستم های ایمنی ایمپلنت دندانی قابل اطمینان هستند و می توانند بطور معمول در جراحی ایمپلنت دندان مورد استفاده قرار گیرند.با توجه به سهولت عمل جراحی ایمپلنت دندان، مطالعات نشان داده اند که انجام جراحی ایمپلنت برای دندان های واقع در قسمت پشتی فک پایین همیشه آسان نیست زیرا بافت نرم در حفره ی دهان حوزه ی دید جراحی را تحت تاثیر قرار می دهد.بعلاوه فاصله ی هم نشینی در این ناحیه بطور قابل توجهی برتوانایی جراحی به شیوه ی درست تاثیر می گذارد.دیگر مطالعات گزارش کرده اند که تفاوت میزان دقت در جراحی ایمپلنت، بستگی به موقعیت دندانی که جراحی روی آن انجام می شود دارد.علاوه بر این، مطالعات نشان داده اند که در مقایسه با رویکرد های جراحی سنتی، سیستم ایمنی ایمپلنت دندان می تواند نتایج ایمپلنت مطلوب تری فراهم کند.بطور خلاصه این مطالعات توصیه می کنند که با استفاده از سیستم ایمنی ایمپلنت دندان می توانند به دندانپزشکان در ارائه ی کیفیت بالا و خدمات پزشکی به بیماران کمک کنند.

از اوایل دهه ی 1980 بسیاری از محققان بتدریج نظریه ی منحنی یادگیری را برای بررسی اینکه آیا اثر بخشی درمان های پزشکی و استفاده از منبع مراقبت های بهداشتی با تعدادی از خدمات ارائه شده توسط ارائه دهندگان و میزان تجربه ی آنان اثر بخش هستند، بکار بردند.اگرچه نظریه ی منحنی یادگیری بطور گسترده در درمان های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد، یافته های مرتبط در شرایط متفاوت از قدرت رابطه بین نتایج عددی در بیماری های مختلف برخوردار هستند.بررسی ها گزارش کرده اند که ایجاد منحنی های یادگیری بهبود کیفیت مراقبت های پزشکی را تسهیل می کند.نصب ایمپلنت دندان بطور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و می توان آن را با فناوی های برش لبه ترکیب کرد.با این حال، هیچ بررسی در خصوص تاثیر منحنی یادگیری بر روی دقت سیستم ایمنی ایمپلنت دندان صورت نگرفته است.بنابراین، از طریق استفاده ی عملی از سیستم ایمنی ایمپلنت دندان، تلاش کردیم برای زمان عمل و میزان دقت ایمپلنت های دندانی در این بررسی منحنی یادگیری ایجاد کنیم.علاوه بر این، با استفاده از سیستم ایمنی، تفاوت در دقت را باتوجه به  زمان و مکان جراحی  بررسی می کنیم.

نویگیشن دکتر ادیب

بحث

اصطلاح “منحنی یادگیری” به انباشت تجربه از طریق تکرار یک فعالیت اشاره کرده و برای درک همبستگی بین دوره ی یادگیری و تغییر رفتار استفاده می شود.یک منحنی یادگیری اغلب تحت تاثیر عوامل روانشناسی و فیزیولوژیکی مرتبط با یادگیرنده و همچنین تغییرات محیط خارجی که مانع آموزش مداوم و موثر است می شود.از این رو بعلاوه ی دیگر عوامل، منحنی یادگیری یک تغییر شتاب دهنده ی منفی،مثبت، مثبت و منفی و فلات یادگیری را در بر می گیرد. کارکرد منحنی یادگیری در صنعت پزشکی اغلب برای بررسی اثرات عوارض جراحی و زمان عمل است.با این حال هنوز هیچ مطالعه ای مرتبط با سیستم ایمنی ایمپلنت دندانی وجود ندارد.ایجاد چنین منحنی یادگیری می تواند دقت عملکرد سیستم را بوسیله ی افزایش تجربه ی عمل جراحی بهبود بخشد، در نتیجه امنیت و مراقبت با کیفیت بالا را برای بیماران فراهم می کند.

قبل از این مطالعه، ابتدا تعیین کردیم که عملکرد منحنی یادگیری می تواند از طریق انجام 3 آزمایش حفاری ایجاد شود.نتایج بررسی نشان می دهد که  منحنی یادگیری برای سیستم ایمنی دندانی پس از انجام 5 آزمایش افزایش مهارت در آن را نشان داد.در مراحل یادگیری اخیر، پیشرفت آهسته و بدنبال آن پیشرفت بزرگی صورت گرفت. تحت شرایط قابل کنترل عوامل انسانی، این سیستم دارای مقدار خطایی بود که نتوانسته بود حذف شود.اگرچه تجربه ی عملیاتی بیشتر میتواند سبب بهبود مهارت شود، منحنی یادگیری پس از رسیدن به یک سطح خاص بدلیل ارزش خطا که ممکن از از نظر محروم شود،بهبود نمی یابد.

تصاویر سه بعدی نقش مهمی در سیستم ایمنی دندانی ایفا می کنند.معاینات رادیو گرافی بطور عمده اشعه ی ایکس پانورامیک، جهت برنامه ریزی ایمپلنت همچنان مورد استفاده قرار می گیرند.با این وجود در مقایسه با پرتو مخروطی، این معاینات کم اثرتر به نظر می رسند زیرا سبب انحراف و توسعه می شود که می تواند در روند برنامه ریزی درمان مضر باشد.برخی مطلاعلات گزارش کرده اند که  تغییرات موقعیت بیمار طی یک بررسی رادیو گرافی، تغییر ابعاد را در تصاویر ایجاد می کند. بیمار ناتوان می تواند تحریفات ساختاری را تشدید و یا بزرگ نماید؛ که در روند برنامه ریزی برای قرار دادن ایمپلنت دندان مداخله می کند.

بنابراین، سیستم ایمنی ایمپلنت دندانی نیازمند برنامه ریزی کامل قبل از عمل و تصویر برداری دیجیتال با کیفیت بالا برای بهبود عملکرد است.در این بررسی مشاهده کردیم که افزایش تکرار استفاده از سیستم ایمنی دندانی مرتبط با افزایش دقت و عملکرد آن بوده است.علاوه بر این، دقت جراحی ایمپلنت احتمالا مرتبط با تجربه ی داندانپزشکی که جراحی را انجام می دهد، می باشد.برخی مطالعات گزارش کرده اند که جراحان با تجربه، انحرافات کمتری نسبت به دندانپزشکان تازه کار داشتند.زیرا تجربه ی جراح بسیار حائز اهمیت بوده و استفاده از سیستم ایمنی می تواند به آنها در عمل جراحی موثر کمک کند زیرا جای گذاری ایمپلنت صحیح دندان و امنیت بیمار را تضمین می کند.برخی مطالعات نشان داده اند که دقت سیستم ایمنی دندان بر قرار دادن یک دست دندان ارجحیت دارد.

در مقایسه با دیگر نام های تجاری سیستم ایمنی دندانی، انحراف زاویه ای بدست آمده ازAQNavi  کوچکتر بود. سیستم AQNavi دارای یک عملکرد هشدار ویژه است و هشدار ایمنی آن محدود به 0.5 میلی متر می باشد.در نتیجه این سیستم دندانپزشکان را قادر می سازد که دندان ایمپلنت را دقیق تر در جای خود قراردهند.همانطور که با تمام شیوه ها منحنی های یادگیری مرتبط با دستیابی دقیق در استفاده از این سیستم ها وجود دارند.باتوجه به منحنی یادگیری بدست آمده در مطالعه ی اخیر، دندانپزشکان با استفاده از سیستم AQNavi  راحت تر و سریع تر از دیگر سیستم ها مهارت پیدا می کنند.

در مطالعه ی اخیر ما اختلاف قابل توجهی میان نتایج بدست آمده از فک بالا و پایین با استفاده از سیستم ایمنی AQNavi را مورد مشاهده قرار دادیم.با این وجود بررسی ها نشان داده اند که قرار دادن ایمپلنت های دندانی ناحیه تحتانی آرواره بسیار سخت است زیرا بافت نرم در این قسمت انسداد ایجاد کرده و با فاصله ی کوتاه مواجه می شود.این عوامل بطور قابل توجهی بر توانایی با دقت قرار دادن مته ی جراحی تاثیر می گذارد.بنابراین استفاده از سیستم ایمنی ایمپلنت دندانی AQNavi می تواند تمام عواملی را که سبب بروز اشتباه طی انجام جراحی ایمپلنت دندانی می شود، حذف نماید.

دندان های ایمپلنت در نواحی مختلف قرار می گیرند.ناحیه ی پیشین فک بالا از میزان موفقیت بالایی بدنبال منطقه ی خلفی دندان های تحتانی برخوردار است. در حالیکه منطقه ی خلفی آرواره ی زیرین از پایین ترین میزان موفقیت برخوردار بود.این یافته نشان می دهد که توده ی استخوان های مختلف از مناطق متفاوت بر میزان موفقیت ایمپلنت تاثیر می گذارند.با توجه به اینکه تفاوت در توده ی استخوان هر منطقه می تواند برنتایج ایمپلنت تاثیر بگذارد، استفاده از یک سیستم ایمنی ایمپلنت دندان در جای مناسب می تواند میزان موفقیت را افزایش دهد.ما نواحی بی دندان را به شش منطقه ی عمده ی زیر دسته بندی کردیم: جلوی آرواره،آرواره ی خلفی راست، آرواره ی خلفی چپ، آرواره ی زیرین جلو،آرواره ی زیرین راست، آرواره ی زیرین چپ.

بنابراین نتایج این مطالعه نشان می دهد تفاوت در دقت کار کرد سیستم ایمنی دندان در میان مناطق مختلف دهان وجود دارد. پتانسیل این سیستم توسط سیستم رد یاب نوری محدود شده که ویژگی معایب ذاتی مانند خطاهای احتمالی ثبت شده است.بنابراین زاویه ابزار جراحی به سهولت ردیابی و محدود می شود.در این مطالعه ما یک منحنی یادگیری جهت بررسی دقت و قابلیت اطمینان به سیستم ایمنی ایمپلنت دندانی ایجاد کردیم.میزان خطای تولید شده توسط سیستم احتمالا زاییده ی هر گام از آزمایش حفاری است.در بررسی آینده دندان پزشکان با سطوح مختلف تجربیات بالینی باید در استفاده از این سیستم ایمنی دندانی آزموده شوند و تاثیر تجربه در دقت کار آنان تعیین شود.

نتیجه گیری

با وجود محدودیت بررسی، نتایج زیر را کسب کردیم:

1) سیستم ایمنی ایمپلنت دندانی AQNavi شایسته ی توصیه است.

2) دندان پزشکان باید حداقل 5 بار دوره های تعلیم را تکمیل نمایند و در هر مرحله اطمینان حاصل نمایند که توانایی انجام ایمپلنت دندانی را دارند.

3) این سیستم دقت مشابهی برای ایمپلنت دندان های فک بالاو پایین در موقعیت های دندانی مختلف را فراهم می کند. یافته ها نشان می دهند که دندان پزشکان می توانند به این سیستم اعتماد نمایند.

4) دندان پزشکان می توانند از منحنی یادگیری ایجاد شده از این سیستم به عنوان مرجع استفاده کنند.این سیستم نشان دهنده ی پتانسیل بالا برای جراحی ایمپلنت دندان در آینده است.