جراح- دندانپزشک
سوابق تحصیلی

دکتر زهره سادات نوروز زاده

فارغ تحصیل سال ۸۴شماره نظام پزشکی ۱۰۶۸۵۴ دارنده گواهینامه ایمپلنت از انجمن ایمپلنت آمریکا در سال ۲۰۰۶ و گواهینامه لیزر از دانشگاه بلژیک

ویدیو: حامد کریم‌زاده