Eating-slowly-may-help-weight-loss

آیا می دانستید سرعت غذا خوردن با چاقی ارتباط مستقیمی دارد؟و افرادی که  آرام تر غذا می خورند کمتر دچار چاقی می شوند ؟ از فواید آرام غذا خوردن جلوگیری از افزایش وزن است

کارشناسان تغذیه و بهداشت عمومی در یک مطالعه جدید تاکید کردند سرعت غذا خوردن با چاقی ارتباط دارد.

این کارشناسان در دانشگاه اوتاگو دریافته اند: زنان میانسالی که آرام تر غذا می خورند کمتر دچار چاقی می شوند در حالی که نرخ افزایش وزن در افرادی که سریع تر غذا می خورند به مراتب بیشتر است.

این کارشناسان ارتباط بین سرعت غذا خوردن و شاخص توده بدنی را در بیش از ۱۵۰۰ شرکت کننده زن نیوزلندی که بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن داشتند بررسی کردند.

پس از تطبیق دادن سایر عوامل مثل سن، نژاد، سیگار و وضعیت عادت ماهانه معلوم شد زنانی که سریع تر غذا می خورند، شاخص توده بدنی بیشتری دارند.

کاهش سرعت خوردن روشی موثر و امیدبخش برای جلوگیری از افزایش وزن است و می تواند شاخص توده بدنی افراد را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.